Een leidinggevende die een seksuele relatie heeft met (de vrouw van) een ondergeschikte kan grote problemen opleveren. Niet alleen in de privésfeer, maar ook op de werkvloer. Het kan de professionele integriteit in twijfel kan trekken en een ongelijke machtsverhouding creëren. Of het reden is voor ontslag hangt af van de specifieke omstandigheden. Hoe zit dat in het geval van een commercieel directeur die een affaire had met de vrouw van zijn accountmanager?

Affaire met de vrouw van collega

Een commercieel directeur had een affaire met de vrouw van een ondergeschikte accountmanager. Het was de accountmanager die de affaire ontdekte nadat zijn vrouw aangaf van hem te willen scheiden. Op hun gedeelde laptop vond hij berichten, foto’s en video’s die weinig aan de verbeelding overlieten.

Vervolgens blijkt dat veel seksueel getinte berichten tijdens werktijd zijn gestuurd. De directeur gebruikte daarvoor zijn zakelijke telefoon, terwijl deze volgens het bedrijfsprotocol niet voor privé gebruikt mag worden. Ook komt aan het licht dat hij onder werktijd meerdere keren seksafspraken heeft gemaakt. Als de accountmanager zich ziek meldt, oefent de directeur bovendien veel druk uit om hem weer naar het werk te laten komen. Zo dreigt hij met het niet verlengen van zijn arbeidscontract.

De werkgever vindt dat er daarom sprake is van verwijtbaar handelen en ontslaat de commercieel directeur. Bovendien vordert het bedrijf een deel van zijn loon terug vanwege de gemiste werktijd.

De directeur vindt op zijn beurt dat de relatie een privéaangelegenheid is en dus geen reden voor ontslag. Hij vindt dat zijn werkgever verkeerd heeft gehandeld en vordert daarom zelfs een schadevergoeding van meer dan 2,5 miljoen (!) wegens privacyschending en de duur van het relatie en non-concurrentiebeding.

Voldoende reden voor ontslag

De rechter vindt dat er voldoende reden is voor ontslag. Daarbij spelen onder ander de volgende omstandigheden een rol:

  • Het berichtenverkeer was zo buitensporig, dat dit ten koste ging van de effectieve werktijd.
  • De directeur heeft het bedrijfsprotocol overtreden door zijn zakelijke telefoon te gebruiken voor zijn affaire.
  • Hij heeft zijn positie misbruikt door een ongeoorloofde druk op de accountmanager uit te oefenen tijdens zijn ziekteverlof.
  • De directeur ziet helemaal niet in dat zijn gedrag onacceptabel is. Hij ontkent de relatie en doet de relatie daarna af als ‘een incident’. (Ook) daarmee beschaamt hij het vertrouwen van zijn werkgever in zijn positie.

Gedrag is zelfs ernstig verwijtbaar

Het wordt de directeur dus eigenlijk niet verweten dat hij een affaire had met een ondergeschikte. Het ontslag wordt toegewezen omdat de directeur niet in staat was om zijn privézaken voldoende te scheiden van zijn verplichtingen als werknemer. Bovendien heeft het zijn werkzaamheden beïnvloed. Omdat het handelen van de directeur zelfs ernstig verwijtbaar is, heeft hij bovendien geen recht op een transitievergoeding. En ook moet jij een deel van zijn loon terugbetalen.

En de directeur? Die staat met lege handen. Zijn ex-werkgever hoeft hem namelijk helemaal geen vergoeding te betalen. Voor wat betreft de privacy zegt de rechter dat de appberichten noodzakelijk waren om te bewijzen dat de directeur (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld. Dat was misschien anders kunnen zijn, als hij de affaire direct had erkend.

Ben jij verliefd op een collega en wil je problemen op je werk voorkomen? In ons artikel vertellen we je hoe je negatieve voorkomt. Liever direct tot juridische hulp? Stel gratis je hulpvraag via ZoZitWet.