Een reorganisatie heeft ook grote gevolgen voor het personeel. Het daarom belangrijk om de negatieve gevolgen van de herstructurering te verzachten en (zo) het proces te versnellen. Dat kan met een afvloeiingsregeling.

Wat is een afvloeiingsregeling?

Een afvloeiingsregeling bevat alle afspraken die te maken hebben met het vertrek van de werknemer(s). Een dergelijke regeling wordt opgesteld om de zaken rondom het ontslag goed vast te leggen. Zo worden de negatieve gevolgen van de reorganisatie verzacht, waardoor de kans op een gedwongen ontslag verkleint.

Tip. Hoe duidelijker en vollediger de afvloeiingsregeling is, hoe sneller je als werkgever kunt handelen.

Wat staat er in een afvloeiingsregeling?

In een afvloeiingsregeling staan alle afspraken die te maken hebben met het ontslag van je personeel. Zorg dat je daarin altijd iets opneemt over:

Afhankelijk van de situatie kunnen bovendien de volgende onderdelen worden opgenomen:

  • een tekenbonus voor werknemers die vrijwillig vertrekken;
  • een vergoeding voor rechtsbijstandskosten van de werknemer;
  • verval van een non-concurrentie-/relatiebeding;
  • de (extra) tijd die de werknemer krijgt om naar ander werk te zoeken;
  • eventueel een vrijstelling van werk tot het einde van het contract;
  • mogelijkheden voor bij- of omscholing;
  • een outplacementtraject.

Soms onderdeel van een sociaal plan

Is er sprake van een collectief ontslag? Dan is de afvloeiingsregeling meestal een onderdeel van een sociaal plan. In een sociaal plan maakt de werkgever afspraken met de vakbonden of de OR.  Naast de afvloeiingsregeling, hebben deze afspraken betrekking op de ontslagvolgorde, de herplaatsing van boventallige werknemers en voorzieningen voor blijvende werknemers.

Tip. Het opstellen van een sociaal plan is niet verplicht. Maar in de toepasselijke cao kan wel staan dat je als werkgever hierover met de vakbonden om de tafel moet.

Kleinere reorganisatie

Vindt de herstructurering plaats binnen een kleiner bedrijf? Of worden er minder dan 20 personen ontslagen? Dan is alleen een afvloeiingsregeling meestal afdoende.

Stap 2 bij een reorganisatie

Het opstellen van een afvloeiingsregeling (of van een sociaal plan) is de tweede stap binnen het reorganisatieproces. Check het stappenplan reorganisatie om inzicht te krijgen in de andere 9 stappen.

Hulp nodig bij het opstellen van een afvloeiingsregeling?

Of heb je andere vragen over het reorganisatieproces? Neem dan gerust contact met me op. Ik help je graag verder.