Betalen met bitcoins en andere cryptocurrency’s kan op steeds meer plekken. Maar wat er als de koop niet aan je verwachtingen voldoet en daarom onverhoopt wordt teruggedraaid? Krijg je dan de betaalde bitcoins terug? Of heb je recht op de waarde die de digitale munt had op het moment van de transactie? Aan de hand van een recente uitspraak leggen wij uit hoe dit zit.

Dure ‘antieke’ Chinese vaas blijkt namaak

Een antiekliefhebber koopt in mei 2021 een Chinese porseleinen kom. Volgens de verkoper gaat het om een antiek exemplaar met een waarde van minimaal € 150.000,-. Partijen spreken in een koopprijs af van 1 bitcoin. Op het moment van de aankoop (in mei 2021) staat de bitcoin op ongeveer € 48.000.

Nadat de koper de Chinese kom aan meerdere veilinghuizen aanbiedt, komt hij erachter dat het replica betreft zonder noemenswaardige waarde. De koper vindt dat hij misleid is en wil de koop daarom terugdraaien. Hij eist daarbij € 48.000 terug.

De verkoper moet de koop terugdraaien

Een koop kan worden teruggedraaid (in juridische termen heet dat ‘vernietigd’) als er sprake is van misleiding. Daarvoor moest de koper in dit geval kunnen aantonen dat hij bij de koop uitging van onjuiste inlichtingen van de verkoper.

Met diverse verklaringen van veilingmeesters kon de koper bewijzen dat de Chinese kom die hij kocht, een replica was zonder noemenswaardige waarde. De rechter vond daarom dat de koper inderdaad was misleid. De koop moet daarom worden teruggedraaid.

De koopprijs bedraagt 1 bitcoin

De vraag is nu hoe(veel) de verkoper aan de koper moet terugbetalen. Partijen hebben over de koopprijs het volgende afgesproken: “De koopprijs bedraagt 1 BTC (bitcoin) crypto (de dato 3 mei 2021 is dit ongeveer € 48.000)”.

Volgens de rechter betekent dit dat partijen een koopprijs van 1 bitcoin hebben afgesproken, die op dat moment een waarde van € 48.000 vertegenwoordigt. De afspraak was dus niet dat de koopprijs € 48.000 bedroeg, welk bedrag in bitcoins zou worden betaald. De verkoper moet daarom dus 1 bitcoin terugstorten op de cryptorekening van de koper.  Een behoorlijke tegenvaller voor de koper, aangezien 1 bitcoin in januari 2023 nog ‘maar’ € 21.000,- waard is. Omgerekend ontvangt de koper ongeveer € 27.000 minder in Bitcoin terug dan hij destijds betaald heeft.

Hoe zit het dan met de waardedaling?

De koper probeert nog een compensatie te krijgen voor deze waardedaling. Daarvoor Deze waardedaling wordt door de rechter echter niet gezien als schade. Dat komt enerzijds omdat de koper voor de aankoop geen bitcoin heeft moeten aanschaffen. Anderzijds heeft de koper ook niet gesteld dat hij de bitcoin in geld zou hebben laten uitbetalen als hij de Chinese kom niet had gekocht. Was dit anders geweest, dan had de waardedaling misschien wél als schade kunnen worden aangemerkt.

Overigens is het in dit geval nog maar de vraag of de verkoper de schade had moeten vergoeden. Een schadeplicht ontstaat namelijk pas als iemand onrechtmatig handelt. En dat was in deze zaak onvoldoende aangetoond. In deze zaak was vast komen te staan dat de mededeling van de verkoper niet klopte, maar dat alleen is niet onrechtmatig. Daarvoor had de koper moeten bewijzen dat de verkoper de onjuiste mededeling opzettelijk had gedaan. Het doen van een onjuiste mededeling is namelijk pas onrechtmatig als dat opzettelijk gebeurt (er is dan sprake van bedrog).

Betalen met bitcoins? Maak goede afspraken over koopprijs!

Wil je betalen met bitcoins of juist in crypto’s uitbetaald worden? Denk dan goed na over de afspraken die je maakt over de koopprijs. Want moet de koop onverhoopt worden teruggedraaid, dan bepaalt deze afspraak (samen met de omstandigheden) waar je recht op hebt. Heb je vragen hierover of heb je behoefte aan advies? Raadpleeg dan een juridisch adviseur.