Emmie van de Venn-Koppens

Expertise

ArbeidsrechtPrivacy recht

Emmie van de Venn-Koppens

TEN Advocaten N.V. Zuiderparkweg 280 5216 HE ’s-Hertogenbosch EvandeVenn@tenadvocaten.nl Naar de website
0 reviews
Schrijf een review

Artikelen van Emmie van de Venn-Koppens

Schending re-integratieverplichting: wanneer mag ontslag?

Ontslag tijdens ziekte is meestal niet toegestaan, maar er zijn uitzonderingen. Eén daarvan is wanneer de zieke werknemer de re-integratieverplichtingen niet nakomt. Een recente uitspraak...

Emmie van de Venn-Koppens

23 mei 2023

Ontslag van zieke werknemer tijdens reorganisatie?

Zit je midden in een reorganisatie en word je geconfronteerd met een zieke werknemer? Dan moet je rekening houden met ontslagverbod. In dit artikel bespreek...

Emmie van de Venn-Koppens

17 mei 2023

Moet je een slapend dienstverband beëindigen?

Heb je een werknemer in dienst die (binnenkort) 2 jaar wegens ziekte arbeidsongeschikt is? Dan moet je meewerken aan de beëindiging van het dienstverband als...

Emmie van de Venn-Koppens

10 mei 2023

Q&A ziekteverzuim: wat moet je als werkgever weten?

Algemeen Wanneer is sprake van ziekteverzuim? Er is sprake van ziekteverzuim als je werknemer door arbeidsongeschiktheid zijn vanwege medische redenen zijn werk niet kan of...

Emmie van de Venn-Koppens

28 april 2023

Loondoorbetaling bij ziekte: zo pak je dat goed aan!

Is jouw werknemer ziek en kan hij daardoor niet komen werken? Dan heb je als werkgever een loondoorbetalingsplicht. Deze verplichting duurt maximaal 2 jaar, tenzij...

Emmie van de Venn-Koppens

15 februari 2023

Reorganisatie? 5 tips bij het aanzeggen van ontslag

Een reorganisatie is een heftige gebeurtenis waar het personeel vaak emotioneel op reageert. Voor het slagen van de reorganisatie is een goede communicatie cruciaal. Ik...

Emmie van de Venn-Koppens

12 januari 2023

Ontslagaanvraag bij reorganisatie: zo pak je dat aan

Moet jouw organisatie om bedrijfseconomische redenen inkrimpen? Dan heb je een ontslagvergunning van het UWV nodig. Dit moet je weten over de ontslagaanvraag bij het...

Emmie van de Venn-Koppens

6 januari 2023

Wat zijn de regels voor collectief ontslag?

Moet jouw organisatie binnen 3 maanden om bedrijfseconomische redenen minstens 20 werknemers ontslaan? Dan is er sprake van collectief ontslag. Er gelden dan speciale regels....

Emmie van de Venn-Koppens

2 januari 2023

Zo herplaats je een boventallige werknemer!

Moet jouw organisatie inkrimpen wegens bedrijfseconomische redenen? Dan krijg je te maken met de herplaatsingsplicht. Hoe zit dat? Herplaatsing in een passende functie Een boventallige...

Emmie van de Venn-Koppens

18 december 2022

Zó stel je een goed reorganisatieplan op

Is inkrimping of herstructurering van jouw organisatie onvermijdelijk? Dan moet je een reorganisatieplan opstellen. Daarin staat waarom de reorganisatie nodig is, wat het doel daarvan...

Emmie van de Venn-Koppens

10 december 2022

Zwaardere informatieplicht per 1 augustus 2022 

Werknemers hebben per 1 augustus 2022 sterkere rechten. Voor jou als werkgever betekent dat onder meer dat je jouw werknemers beter moet informeren over hun...

Emmie van de Venn-Koppens

1 augustus 2022

Verbod op nevenwerkzaam­heden 2022: wat mag (niet)?

Vanaf 1 augustus 2022 mag je jouw werknemers niet zomaar een verbod opleggen om nevenwerkzaamheden uit te voeren. Hanteer jij een nevenwerkzaamhedenbeding? Dan kun je...

Emmie van de Venn-Koppens

29 juli 2022

QR-code op de werkvloer: straks verplicht?

Een QR-code vragen aan je werknemer die wil komen werken? Het is nu nog verboden. Maar als het aan de regering ligt, moeten bepaalde werkgevers straks...

Emmie van de Venn-Koppens

1 december 2021

Lage WW-premie: wanneer heb je er recht op?

Heb je flexwerkers in dienst? Dan betaal je voor deze werknemers een hogere WW-premie dan voor vaste werknemers. De hoogte van de premie is namelijk...

Emmie van de Venn-Koppens

5 oktober 2021

Reorganisatie? Vergeet de medezeggenschap niet!

Hebben jouw werknemers medezeggenschap in de bedrijfsvoering? Bijvoorbeeld in een ondernemingsraad (OR) of in een personeelsvertegenwoordiging (PVT)? Dan moet je de OR of de PVT...

Emmie van de Venn-Koppens

5 juli 2021

Reorganisatie, wat kost dat eigenlijk?

Een reorganisatie heeft een grote impact. Zowel op jouw werknemers als op de organisatie. Het is daarom belangrijk dat je van tevoren weet waar je...

Emmie van de Venn-Koppens

30 juni 2021

Transitievergoeding: wat kost ontslag?

Wil je een werknemer ontslaan? Of een tijdelijk arbeidscontract niet verlengen? Dan ben je bij beëindiging  van het dienstverband in principe een transitievergoeding verschuldigd. Wanneer...

Emmie van de Venn-Koppens

7 juni 2021

Boventallige werknemer ontslaan, (wanneer) mag dat?

Ga je reorganiseren en komen er daarom arbeidsplaatsen te vervallen? Dan moet je eerst onderzoeken of je de boventallige werknemers kunt herplaatsen. In dit artikel...

Emmie van de Venn-Koppens

7 juni 2021