Wil je een tuin of een balkon? Hoe groot moet de woning zijn? En hoeveel waarde hecht je aan de locatie? Vanzelfsprekend bepalen deze woonwensen in belangrijke mate of je kiest voor een huis of een appartement. Maar wist je dat je als huiseigenaar andere verplichtingen en vrijheden hebt dan als appartementseigenaar? Wij vertellen je hoe dat zit.

Eengezinswoning kopen

Kies je voor een eengezinswoning? Dan word je in de meeste gevallen volledig eigenaar van de grond én alle gebouwen die daarop staan. 

Zelf beslissen over onderhoud

Tot op zekere hoogte kun je met jouw huis doen wat je wilt. Natuurlijk moet je rekening houden met de buren, maar je beslist in principe zelf wanneer en hoe je onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Je bent dus ook niet verplicht om een maandelijks geld opzij te zetten voor het onderhoud aan je woning. Wel ben je als woningeigenaar wettelijk verplicht om je huis zodanig te onderhouden dat er geen onveilige of ongezonde situatie ontstaat. 

Geen bijzondere leefregels

Bovendien ben je niet gebonden aan leefregels die voor appartementseigenaren wel kunnen gelden. Zo mag je zelf weten of je je was in de tuin ophangt en ben je bijvoorbeeld niet verplicht om aan je buren toestemming te vragen voor een verbouwing. Je bent zelfs niet verplicht om een verbouwing bij je buren te melden, al is dat voor het behoud  van de goede relatie vaak wel slim om te doen. 

Let op bij erfpacht

Bij de koop van een eengezinswoning, word je niet altijd volledig eigenaar. Er kan ook een recht van erfpacht op rusten. In dat geval word je geen eigenaar van de grond, maar koop je het recht om deze te gebruiken alsof je eigenaar bent. In de erfpachtvoorwaarden kunnen dan wel regels zijn opgenomen met betrekking tot het onderhoud.

Appartement kopen

Bij een appartement koop je een appartementsrecht. Je wordt dan samen met alle andere appartementseigenaren mede-eigenaar van het hele gebouw. Je hebt het recht om gebruik te maken van de gemeenschappelijke gedeelten, zoals de hal, het trappenhuis en soms de binnentuin of het dakterras. Daarnaast heb je als appartementseigenaar recht op het exclusieve gebruik van je eigen appartement (het privégedeelte).

Lid van de VvE

Als je een appartement koopt, word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE behartigt de gezamenlijke belangen van de appartementseigenaars en regelt zaken rondom onderhoud,  reparaties en overlast. Lekkages aan de gemeenschappelijke gedeelten (zoals het dak en de buitenmuren) en ook schilderwerk van de buitenkozijnen vallen dus onder de verantwoordelijkheid van de VvE. Dat betekent ook dat je niet op eigen houtje werkzaamheden mag (laten) verrichten aan gemeenschappelijke gedeelten. In eerste instantie lopen deze zaken altijd via de VvE. 

Servicekosten

Er geldt een verplichte financiële bijdrage voor onderhoud en gebruik van de gemeenschappelijke ruimten, installaties en zaken. Andere vaste kosten zijn verzekeringen en schoonmaakkosten. 

Leef- en huisregels

Er zijn leefregels waar alle appartementseigenaren zich aan moeten houden. Deze regels staan in het Huishoudelijk Reglement en verschillen per appartementencomplex. Denk hierbij aan regels om geluidsoverlast te voorkomen, zoals het verbod op hebben van laminaat. Ook kunnen beperkingen opgelegd voor het ophangen van de was op bepaalde plekken (meestal het balkon). 

Let op. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de regels uit het Huishoudelijk Reglement. Want houd je je er niet aan? Dan kan aan appartementseigenaren in een uiterst geval de toegang tot het appartement worden ontzegd.

Naleven van VvE-besluiten

Je bent gebonden aan besluiten van de VvE. Beslist de VvE bijvoorbeeld dat er een extra bijdrage nodig is voor een renovatie? Dan moet je daaraan meebetalen. Oók als je het daar niet mee eens bent. Voorwaarde is dan wel dat het gaat om een rechtmatig besluit.