Meer over ‘Huurrecht’

Woongenot

Het woongenot is de mate van gebruiksgemak dat de huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten. Door juristen wordt dit ook wel aangeduid als ‘huurgenot’. Krijgt de huurder niet het hem toekomende genot? Dan is sprake van een gebrek.

Wat kan de huurder doen bij een verminderd woongenot?

Als sprake is van een verminderd woongenot, dan kan de huurder een aantal dingen doen:

  • De huurder kan van de verhuurder eisen dat hij dit gebrek verhelpt.
  • De huurder kan een huurprijsvermindering vorderen.
  • Soms moet de verhuurder ook een schadevergoeding betalen. Dit is echter alleen het geval als de verhuurder kan worden verweten dat het gebrek is ontstaan.

Welk huurgenot mag de huurder verwachten?

Een huurder mag het genot verwachten van een goed onderhouden zaak conform het huurcontract. Het verwachtingspatroon wordt daarbij bepaald door wat een doorsneehuurder mag verwachten van een goed onderhouden soortgelijke zaak. De kwaliteit hangt daarbij ook af van de contractuele bestemming. Zo mag de huurder van een penthouse meer comfort verwachten dan de huurder van een studentenkamer.