Ongerechtvaardigde verrijking

Ongerechtvaardigde verrijking is een juridisch begrip dat de situatie beschrijft waarin iemand onrechtmatig is verrijkt ten koste van een ander. Denk aan de situatie dat iemand voordeel haalt uit een contract of het eigendom van een ander, zonder dat daarvoor een redelijke grond bestaat. In dat geval kan de persoon is verrijkt is, verplicht worden om het voordeel terug te geven aan de persoon die verarmd is.

Of in een situatie inderdaad sprake is van ongerechtvaardigde verrijking, wordt uiteindelijk bepaalt door de rechter.

  1. Vier eisen voor ongerechtvaardigde verrijking
  2. Voorbeelden van ongerechtvaardigde verrijking