Vier eisen voor ongerechtvaardigde verrijking

Er is sprake van ongerechtvaardigde verrijking als wordt voldaan aan de volgende 4 eisen:

  1. de verrijking van de een;
  2. verarming van de ander;
  3. verband tussen verrijking en verarming;
  4. verrijking is ongerechtvaardigd.

Wanneer is sprake van ongerechtvaardigde verrijking?