Kennisbank

Tijdelijk huurcontract verlengen: hoe zit dat?

In Nederland zijn er strikte regels voor tijdelijke huurcontracten. Dit artikel geeft een overzicht van de actuele regels, de gevolgen van het verlengen van een...

ZoZitWet

4 juni 2024

Alles wat je moet weten over het ladderrecht

Het uitvoeren van werkzaamheden aan een woning of tuin, vereist soms toegang tot het terrein van de buren. Het ladderrecht regelt dat een eigenaar in...

ZoZitWet

21 februari 2024

Parfum zonder verpakking retour, mag dat?

Online winkelen biedt veel voordelen, maar het risico bestaat dat aankopen niet aan jouw verwachtingen voldoen. Misschien weet je dat je een online aankoop binnen...

ZoZitWet

21 februari 2024

Renovatie en de verhuiskostenvergoeding van woonruimte

Vorig jaar heeft de Minister De Jonge verduurzamingsplannen aangekondigd. In die plannen is opgenomen dat verhuurders (woningcorporaties en particuliere verhuurders) vanaf 2030 geen woningen meer...

Advocaat P.J.A. de Jong

27 september 2023

Verliefd op een collega, wat moet je weten?

Verliefd worden op een collega is een veelvoorkomend fenomeen. Het is dan ook logisch dat veel mensen zich afvragen wat ze moeten doen als ze...

ZoZitWet

19 september 2023

Wat doet een aankoopmakelaar?

Het kopen van een huis kan een gecompliceerd en tijdrovend proces zijn. Een aankoopmakelaar kan je begeleiden bij het zoeken en kopen van een huis....

ZoZitWet

5 juni 2023

Moet je een slapend dienstverband beëindigen?

Heb je een werknemer in dienst die (binnenkort) 2 jaar wegens ziekte arbeidsongeschikt is? Dan moet je meewerken aan de beëindiging van het dienstverband als...

TEN Advocaten N.V.

10 mei 2023

Q&A ziekteverzuim: wat moet je als werkgever weten?

Algemeen Wanneer is sprake van ziekteverzuim? Er is sprake van ziekteverzuim als je werknemer door arbeidsongeschiktheid zijn vanwege medische redenen zijn werk niet kan of...

TEN Advocaten N.V.

28 april 2023

Wat is de maximale huurverhoging in 2023?

In 2023 mag de huur van je woning worden verhoogd. Maar de verhuurders zijn daarbij wel aan een maximumpercentage gebonden. Hoe hoog dat percentage is,...

ZoZitWet

10 maart 2023

Reorganisatie? 5 tips bij het aanzeggen van ontslag

Een reorganisatie is een heftige gebeurtenis waar het personeel vaak emotioneel op reageert. Voor het slagen van de reorganisatie is een goede communicatie cruciaal. Ik...

TEN Advocaten N.V.

12 januari 2023

Wat zijn de regels voor collectief ontslag?

Moet jouw organisatie binnen 3 maanden om bedrijfseconomische redenen minstens 20 werknemers ontslaan? Dan is er sprake van collectief ontslag. Er gelden dan speciale regels....

TEN Advocaten N.V.

2 januari 2023

Zo herplaats je een boventallige werknemer!

Moet jouw organisatie inkrimpen wegens bedrijfseconomische redenen? Dan krijg je te maken met de herplaatsingsplicht. Hoe zit dat? Herplaatsing in een passende functie Een boventallige...

TEN Advocaten N.V.

18 december 2022

Zó stel je een goed reorganisatieplan op

Is inkrimping of herstructurering van jouw organisatie onvermijdelijk? Dan moet je een reorganisatieplan opstellen. Daarin staat waarom de reorganisatie nodig is, wat het doel daarvan...

TEN Advocaten N.V.

10 december 2022

Zwaardere informatieplicht per 1 augustus 2022 

Werknemers hebben per 1 augustus 2022 sterkere rechten. Voor jou als werkgever betekent dat onder meer dat je jouw werknemers beter moet informeren over hun...

TEN Advocaten N.V.

1 augustus 2022

Heeft uw huurder recht op huurkorting wegens corona?

Heeft uw huurder recht op een huurkorting vanwege de coronamaatregelen? Volgens de Hoge Raad valt de pandemie niet onder het normale ondernemersrisico. Onder bepaalde voorwaarden...

Solutions Advocaten

15 maart 2022

QR-code op de werkvloer: straks verplicht?

Een QR-code vragen aan je werknemer die wil komen werken? Het is nu nog verboden. Maar als het aan de regering ligt, moeten bepaalde werkgevers straks...

TEN Advocaten N.V.

1 december 2021

Lage WW-premie: wanneer heb je er recht op?

Heb je flexwerkers in dienst? Dan betaal je voor deze werknemers een hogere WW-premie dan voor vaste werknemers. De hoogte van de premie is namelijk...

TEN Advocaten N.V.

5 oktober 2021

Mag je het vakantiegeld later uitbetalen?

Als werkgever moet je je werknemer jaarlijks vakantiegeld uitbetalen. Meestal is dat in mei of in juni. Word je dit jaar geconfronteerd met tegenvallende resultaten?...

Looijmans Juristen

13 juli 2021

Opzegging door werknemer: wat moet je doen?

Neemt jouw werknemer ontslag? Dan is daarmee niet altijd ook het dienstverband geëindigd. Vooral als je de betreffende werknemer liever ziet vertrekken (bijvoorbeeld omdat je...

Looijmans Juristen

11 juli 2021

Reorganisatie? Vergeet de medezeggenschap niet!

Hebben jouw werknemers medezeggenschap in de bedrijfsvoering? Bijvoorbeeld in een ondernemingsraad (OR) of in een personeelsvertegenwoordiging (PVT)? Dan moet je de OR of de PVT...

TEN Advocaten N.V.

5 juli 2021

Reorganisatie, wat kost dat eigenlijk?

Een reorganisatie heeft een grote impact. Zowel op jouw werknemers als op de organisatie. Het is daarom belangrijk dat je van tevoren weet waar je...

TEN Advocaten N.V.

30 juni 2021

Transitievergoeding: wat kost ontslag?

Wil je een werknemer ontslaan? Of een tijdelijk arbeidscontract niet verlengen? Dan ben je bij beëindiging  van het dienstverband in principe een transitievergoeding verschuldigd. Wanneer...

TEN Advocaten N.V.

7 juni 2021