Kennisbank

Renovatie en de verhuiskostenvergoeding van woonruimte

Vorig jaar heeft de Minister De Jonge verduurzamingsplannen aangekondigd. In die plannen is opgenomen dat verhuurders (woningcorporaties en particuliere verhuurders) vanaf 2030 geen woningen meer...

Advocaat P.J.A. de Jong

27 september 2023

Tijdelijk huurcontract verlengen: hoe zit dat?

Een tijdelijk huurcontract eindigt automatisch na de afgesproken termijn. Als de huurrelatie daarna wordt voortgezet, ontstaat er in principe een huurcontract voor onbepaalde tijd. Als...

ZoZitWet

18 september 2023

Wat doet een aankoopmakelaar?

Het kopen van een huis kan een gecompliceerd en tijdrovend proces zijn. Een aankoopmakelaar kan je begeleiden bij het zoeken en kopen van een huis....

Meester Schipper

5 juni 2023

Ladderrecht: dit moet je ervan weten

Werkzaamheden of onderhoud aan een woning of tuin kan soms alleen via het perceel van de buren. Het ladderrecht regelt dat een eigenaar in principe...

ZoZitWet

23 mei 2023

Wat is de maximale huurverhoging in 2023?

In 2023 mag de huur van je woning worden verhoogd. Maar de verhuurders zijn daarbij wel aan een maximumpercentage gebonden. Hoe hoog dat percentage is,...

ZoZitWet

10 maart 2023

Parfum zonder verpakking retour, mag dat?

Online winkelen biedt veel voordelen, maar het risico bestaat dat aankopen niet aan jouw verwachtingen voldoen. Misschien weet je dat je een online aankoop binnen...

ZoZitWet

3 februari 2023

Wat zijn de regels voor collectief ontslag?

Moet jouw organisatie binnen 3 maanden om bedrijfseconomische redenen minstens 20 werknemers ontslaan? Dan is er sprake van collectief ontslag. Er gelden dan speciale regels....

EKlegal

2 januari 2023

Zo herplaats je een boventallige werknemer!

Moet jouw organisatie inkrimpen wegens bedrijfseconomische redenen? Dan krijg je te maken met de herplaatsingsplicht. Hoe zit dat? Herplaatsing in een passende functie Een boventallige...

EKlegal

18 december 2022

Zó stel je een goed reorganisatieplan op

Is inkrimping of herstructurering van jouw organisatie onvermijdelijk? Dan moet je een reorganisatieplan opstellen. Daarin staat waarom de reorganisatie nodig is, wat het doel daarvan...

EKlegal

10 december 2022

Heeft uw huurder recht op huurkorting wegens corona?

Heeft uw huurder recht op een huurkorting vanwege de coronamaatregelen? Volgens de Hoge Raad valt de pandemie niet onder het normale ondernemersrisico. Onder bepaalde voorwaarden...

Solutions Advocaten

15 maart 2022

QR-code op de werkvloer: straks verplicht?

Een QR-code vragen aan je werknemer die wil komen werken? Het is nu nog verboden. Maar als het aan de regering ligt, moeten bepaalde werkgevers straks...

EKlegal

1 december 2021

Lage WW-premie: wanneer heb je er recht op?

Heb je flexwerkers in dienst? Dan betaal je voor deze werknemers een hogere WW-premie dan voor vaste werknemers. De hoogte van de premie is namelijk...

EKlegal

5 oktober 2021

Mag je het vakantiegeld later uitbetalen?

Als werkgever moet je je werknemer jaarlijks vakantiegeld uitbetalen. Meestal is dat in mei of in juni. Word je dit jaar geconfronteerd met tegenvallende resultaten?...

Looijmans Juristen

13 juli 2021

Opzegging door werknemer: wat moet je doen?

Neemt jouw werknemer ontslag? Dan is daarmee niet altijd ook het dienstverband geëindigd. Vooral als je de betreffende werknemer liever ziet vertrekken (bijvoorbeeld omdat je...

Looijmans Juristen

11 juli 2021

Reorganisatie? Vergeet de medezeggenschap niet!

Hebben jouw werknemers medezeggenschap in de bedrijfsvoering? Bijvoorbeeld in een ondernemingsraad (OR) of in een personeelsvertegenwoordiging (PVT)? Dan moet je de OR of de PVT...

EKlegal

5 juli 2021

Reorganisatie, wat kost dat eigenlijk?

Een reorganisatie heeft een grote impact. Zowel op jouw werknemers als op de organisatie. Het is daarom belangrijk dat je van tevoren weet waar je...

EKlegal

30 juni 2021

Transitievergoeding: wat kost ontslag?

Wil je een werknemer ontslaan? Of een tijdelijk arbeidscontract niet verlengen? Dan ben je bij beëindiging  van het dienstverband in principe een transitievergoeding verschuldigd. Wanneer...

EKlegal

7 juni 2021