Werkzaamheden of onderhoud aan een woning of tuin kan soms alleen via het perceel van de buren. Het ladderrecht regelt dat een eigenaar in principe zonder toestemming van de buren gebruik mag maken van de grond. Hoe zit dat?

Wat is het ladderrecht?

Het ladderrecht geeft iemand het recht om het perceel van de buren te gebruiken voor het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden aan zijn eigendom. Dit gebruik gaat verder dan alleen het plaatsen van ladders, steigers en/of bouwliften. Ook andere gebruiksvormen van zijn toegestaan, zoals:

  • Het aanvoeren van bouwmaterialen
  • Het stutten van muren
  • Het verlenen van doorgang
  • De aanleg van een bouwweg

Ladderrecht bestaat alleen bij noodzakelijk gebruik

Het gebruik van het naburige erf mag alleen als er geen redelijk alternatief is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Is het naburige erf bijvoorbeeld ook bereikbaar met een hijskraan? Dan  kunnen de eventuele hoge huurkosten er toch voor zorgen dat het gebruik van een naburig erf toch noodzakelijk wordt geacht. Maar kunnen de werkzaamheden ook vanaf de openbare weg (of zelfs het eigen erf) worden uitgevoerd? Dan is gebruik van het perceel van de buren niet toegestaan, want niet noodzakelijk.

Is er geen redelijk alternatief? Dan moet het gebruik van andermans grond bovendien tot een minimum worden beperkt.

Houd er rekening mee dat het gaat om de noodzaak van het ‘gebruik’ van het naburige erf en dus niet om de noodzaak van de werkzaamheden zelf. Het ladderrecht kan dus ook gelden voor het bouwen van bijvoorbeeld een prieel. Want hoewel deze werkzaamheden zelf niet noodzakelijk zijn, kan het gebruik van een naburig perceel dat wél zijn.

Het gebruik moet bovendien tijdelijk zijn

Er mag geen sprake zijn van blijvend gebruik. Het plaatsen van een permanente steiger is bijvoorbeeld niet toegestaan. Terugkerend gebruik voor tijdelijke doeleinden, zoals periodiek onderhoud aan dakgoten of ramen, is wel toegestaan.

Buren hebben recht op vergoeding van alle kosten en schade

Als bij het gebruik van het andermans perceel schade wordt aangericht, dan moet de gebruiker die schade vergoeden.

Buren hebben recht op een behoorlijke kennisgeving

De wet stelt een eis voor een ‘behoorlijke voorafgaande kennisgeving’ voor het gebruik van een naburig erf. De buren moeten op tijd worden geïnformeerd over:

  • het soort werkzaamheden dat op hun erg wordt uitgevoerd
  • hoelang het gebruik van de grond gaat duren
  • waarom er geen redelijk alternatief is (de noodzaak dus)
  • dat de eventuele kosten en schade die door het gebruik wordt veroorzaakt wordt vergoed

Wanneer mogen de buren de toegang weigeren?

In een enkel gevallen kunnen de buren, ondanks dat het gebruik van hun grond noodzakelijk is, toch weigeren om toegang te geven. Dit hangt af van de specifieke situatie. In de rechtspraak wordt een weigering echter niet snel als terecht beschouwd. Een combinatie van een gewichtige reden voor de weigering en een minder urgente noodzaak voor het gebruik van de grond kan echter voldoende zijn om toestemming te weigeren.

Voorkom een burenruzie

Hoewel formeel toestemming van de buurman niet verplicht is, kan het vooraf verkrijgen hiervan wél onnodige problemen voorkomen. Komen buren er samen niet uit? Dan is het verstandig om bijstand te zoeken. Stel gratis je vraag op ZoZitWet en ontvang de hulp die je nodig hebt. Hier kun je professioneel advies krijgen om tot een oplossing te komen.