In 2023 mag de huur van je woning worden verhoogd. Maar de verhuurders zijn daarbij wel aan een maximumpercentage gebonden. Hoe hoog dat percentage is, hangt van 2 factoren af. Allereerst de afspraken die in het contract zijn gemaakt en het soort woning dat je huurt: is het een sociale huurwoning of een woning in de vrije sector? In dit artikel vertel ik wat de maximale huurverhoging in 2023 is, zodat je weet met welke verandering je rekening moet houden en waar je recht op hebt.

Vrije sector of gereguleerd?

Ligt jouw aanvangshuur onder de huurtoeslaggrens of huur je een onzelfstandige woonruimte? Dan is huur je een sociale huurwoning waarvan de huurprijs gereguleerd is.

Huurverhoging in de gereguleerde sector

Dit betekent dat je verhuurder zich moet houden aan een wettelijke maximale huurverhoging. Hoe hoog dit tarief is, hangt af van de hoogte van jouw huidige huur én jouw (gezamenlijke) inkomen. Omdat de huurverhoging van het lopende jaar vaak per 1 juli wordt ingevoerd, geldt het nieuwe tarief per 1 juli 2023.

In onderstaand overzicht zie je welk tarief er voor jou geldt:

Eenpersoonshuishouden  Meerpersoons huishouden Maximale verhoging per 1 juli 2023 bij een huur vanaf € 300 Maximale verhoging bij een huurprijs onder de € 300
Inkomen tot € 48.836 Inkomen tot € 56.513 3,1% € 25
Inkomen tussen € 48.836 – € 57.573 Inkomen tussen € 56.513 – € 76.764 € 50 € 50
Inkomen meer dan € 57.573 Inkomen vanaf € 76.764 € 100 € 100

Maximale huurverhoging van 4,1 % in de vrije sector

Je huurt een woning in de vrije sector als je een zelfstandige woning huurt en de huurprijs aan het begin van het contract boven de huurtoeslaggrens uitkomt. Ook verhuurders in de particuliere sector moeten zich op dit moment houden aan een maximaal wettelijk percentage.

Voor 2023 geldt een maximum van 4,1%. Dit percentage kan echter lager zijn als dit in je huurovereenkomst is afgesproken. In de tabel hieronder zie je met welk percentage jouw huur verhoogd kan worden:

Wat staat er in je huurcontract? Wat is de maximale verhoging (in %)?
Een percentage lager dan 4,1% (bijvoorbeeld 2%) Het percentage dat in het contract staat (bijvoorbeeld 2%)
Er wordt in het contract geen maximumpercentage genoemd Verhoging van maximaal 4,1%
Een percentage hoger dan 4,1% (bijvoorbeeld 6%) Maximale verhoging van 4,1%

Let op. Deze beperking op de huurverhoging is tijdelijk. Na mei 2024 mag de verhuurder de huur weer verhogen tot een marktconform niveau.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het bepalen van de maximale huurverhoging? Of kom je er met je verhuurder niet uit? Stel gratis je hulpvraag via ZoZitWet. Wij helpen je bij het vinden van een oplossing.