Huur je een zelfstandige woning met een prijs boven de huurtoeslaggrens? Dan mag jouw verhuurder de huur jaarlijks verhogen. Aan deze stijging zitten wel grenzen. Wij leggen wij uit wat je rechten zijn.

Tijdelijk óók in de vrije sector een maximale huurverhoging

Van mei 2021 tot mei 2024 geldt er een wet die de huurverhoging voor geliberaliseerde huurwoningen beperkt tot een wettelijk vastgesteld maximum. Deze regeling is in het leven geroepen, omdat vanwege het groeiende woningtekort en de onbalans die daardoor op de huurmarkt is ontstaan. Tot mei 2021 waren verhuurders vrij om huurprijzen te verhogen tot marktconforme niveaus, wat heeft geleid tot te snelle stijgingen van de huurprijzen. Om de betaalbaarheid van huurprijzen te behouden, zijn de huurverhogingen daarom voor 3 jaar beperkt.

Dit betekent dat jouw verhuurder tot mei 2024:

 • De huurprijs niet harder mag laten stijgen dan wettelijk is toegestaan
 • Geen nieuw huurcontract mag aanbieden met een hogere huurprijs, en
 • Het huurcontract niet mag opzeggen als je weigert om in te stemmen met een hardere stijging dan is toegestaan.

Ontdek in 4 stappen of jij teveel betaalt

Stap 1. Bepaal of je in de vrije sector huurt

Om te bepalen of je een woning in de vrije sector huurt moet je eerst vaststellen of jouw woning zelfstandig is. Daarvan is sprake als je een eigen toegang hebt, en alle noodzakelijke voorzieningen in de woning aanwezig zijn. Vervolgens kijk je naar de kale huurprijs aan het begin van het huurcontract. De kale huurprijs is de huurprijs zonder servicekosten. Als deze prijs boven de liberalisatiegrens ligt, huur je in de vrije sector.

Let op! De liberalisatiegrens verandert jaarlijks. Op de site van de Belastingdienst tref je alle bedragen van dit jaar en de jaren ervoor. De bedragen staan op de pagina over huurtoeslag. Dat lijkt raar, maar dat is het niet. De liberalisatiegrens is namelijk dezelfde grens als de huurtoeslaggrens.

Voorbeeld 1

 • Jouw huurovereenkomst is in januari 2023 ingegaan.
 • De kale huurprijs is € 747,33
 • De liberalisatiegrens voor 2023 is € 808,06

De kale huurprijs ligt onder de liberalisatiegrens. Je woont dus in een sociale huurwoning. Hiervoor gelden andere regels.

Voorbeeld 2

 • Jouw huurovereenkomst is in juni 2022 ingegaan.
 • De kale huurprijs is € 779,04
 • De liberalisatiegrens voor 2022 is € 763,47

De kale huurprijs komt boven de liberalisatiegrens uit. Je huurt in de vrije sector. Je ontdekt je hierna met welk percentage de huur maximaal mag worden verhoogd.

Stap 2. Zoek het maximumpercentage in je huurcontract

Veel huurcontracten geven de verhuurder het recht om de huur te verhogen. Controleer of dat voor jouw huurcontract ook geldt. Is dat bij jou het geval, dan geldt in principe het percentage dat daarin is afgesproken. Maar is dit contractuele percentage hoger dan het maximumpercentage volgens de wet (zie stap 3)? Dan mag de verhuurder alleen de wettelijke verhoging toepassen.

Stap 3. Check het wettelijk maximumpercentage

Ieder jaar verandert het percentage waarmee je verhuurder de kale huurprijs maximaal mag verhogen. Voor 2023 geldt een percentage van 4,1%.

In 2021 en 2022 werd het maximum voor de jaarlijkse huurprijsverhoging vastgelegd op inflatie + 1 procentpunt. Maar vanwege de hoge inflatie, is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector in het kalenderjaar 2023 berekend op basis van de loonontwikkeling (+ 1 procentpunt) in plaats van de inflatie. Dit resulteert in een toegestane jaarlijkse huurverhoging van maximaal 4,1% (3,1% + 1%).

Let op. Je verhuurder de huurprijs maximaal één keer per 12 maanden met dit maximale percentage verhogen.

Stap 4. Er is geen sprake van een huurverhoging na woningverbetering

Er geldt een uitzondering op de maximale wettelijke huurverhoging als de verhuurder jouw woning heeft verbeterd. In dat geval mag de huurprijs eenmalig met meer dan het maximumpercentage worden verhoogd. Hiervoor geldt echter wel dat de maximale verhoging in redelijke verhouding moet staan tot de kosten die de verhuurder heeft gemaakt voor de verbouwingen. Deze verbouwingen moeten bovendien daadwerkelijk zorgen voor een prettigere woonomgeving. Dat is bijvoorbeeld het geval als bij het toevoegen van een tweede toilet, dubbel glas of een centrale verwarming. Bovendien moet je als huurder vooraf toestemming hebben gegeven voor de verbeteringen. Als je in een appartement woont, moet minimaal 70% van de bewoners het ermee eens zijn.

Wat te doen als de verhoging van de huurprijs te hoog is?

Als de verhoging van de huurprijs te hoog is, kun je actie ondernemen:

 • Stuur eerst een bericht naar je verhuurder om aan te geven dat de huurprijs te veel stijgt. Probeer vervolgens samen met je verhuurder een nieuw percentage af te spreken.
 • Als je er samen niet uitkomt, kun je de huurverhoging voorleggen aan de Huurcommissie. Vul daarvoor binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging het formulier “Bezwaar tegen jaarlijkse huurverhoging na rappel” in op MijnHuurcommissie.
 • Nadat de Huurcommissie de huurverhoging heeft beoordeeld, ontvang je een uitspraak waarin staat of de huurverhoging terecht is of niet. Als de huurverhoging juist is, gaat de hogere huurprijs met terugwerkende kracht in op de ingangsdatum van de huurverhoging. Als de huurverhoging niet juist is, stelt de Huurcommissie de juiste huurprijs vast. Als blijkt dat je te veel huur hebt betaald volgens de uitspraak van de Huurcommissie, kun je het bedrag terugvragen aan je verhuurder. Doet je verhuurder dat niet, schakel dan een juridisch professional in. De Huurcommissie kan je daarmee niet verder helpen.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het bepalen van de maximale huurverhoging? Of lukt het niet om het met je verhuurder op te lossen? Stel gratis je hulpvraag via ZoZitWet. Wij staan klaar om je te helpen met het vinden van een oplossing.