Verhuurt u een woning aan (meer dan) 2 personen? Dan is sprake van medehuur. Dat biedt u het voordeel, dat u de huurschuld op beide huurders kunt verhalen. Maar er kan ook onduidelijkheid bestaan als de medehuurders uit elkaar gaan. Want mag er dan één huurder in de woning blijven wonen? En zo ja, wie dan? En wat gebeurt er in dat geval met de hoofdelijke aansprakelijkheid?

Huurcontract op 2 namen

Als 2 huurders het huurcontract ondertekenen (en het artikel dus op 2 namen staat), dan wordt dat contractuele medehuur of ook wel samenhuur genoemd.

Vanaf het moment van medeondertekening, is de contractueel medehuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst. U kunt dan beide huurders los van elkaar aanspreken op de nakoming van het huurcontract. Dus ontstaat er bijvoorbeeld een huurschuld? Dan kunt u het volledige openstaande bedrag op één van de huurders verhalen.

Einde contractuele medehuur

Zo lang het contract met de contractuele medehuurder doorloopt, blijft hij aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Vaak óók nadat de (contractueel) medehuurder uit de woning is vertrokken. Pas als het huurcontract is beëindigd, hoeft de medehuurder niet meer aan zijn verplichtingen te voldoen. Het huurcontract beëindig je op verschillende manieren:

  • op basis van wederzijds goedvinden (dus met goedkeuring van u als verhuurder), of;
  • door opzegging van het huurcontract door alle medehuurders.

Medehuurders uit elkaar: wie mag blijven?

Aan de samenwoning en/of de (goede) relatie van de contractuele medehuurders kan een einde komen. Willen beide huurders in de woning blijven? Dan ontstaat de vraag of één van de huurders recht heeft op het voorgezet gebruik van de woning (en zo ja, wie dan). De wet en de bestaande rechtspraak geven hierop nog geen duidelijk antwoord.

De rechter bepaalt?

Voor andere vormen van medehuur kan de rechter worden gevraagd om te bepalen wie de huur mag voortzetten. Dit wordt aangeduid als de scheidingsregeling is van van toepassing op vormen van medehuur automatisch – op grond van de wet – ontstaan. Dat is het geval als huurders trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaan of als er een duurzaam gemeenschappelijke huishouding wordt gedeeld.

Onduidelijk is echter is of deze scheidingsregeling ook voor contractuele medehuurders geldt. Is dat het geval, dan is het vervolgens ook van belang of u als verhuurder dan gebonden bent aan dit oordeel van de rechter. Dat kan voor u immers nadelige consequenties hebben als met dat oordeel ook  een einde komt aan de hoofdelijke aansprakelijkheid en/of als de rechter beslist dat de minst betrouwbare huurder in de woning mag blijven wonen.

Er komt duidelijkheid!

Aan onze hoogste civiele rechter – de Hoge Raad – is nu gevraagd om te verduidelijken wat er met de huurwoning gebeurt als de (huur)relatie van contractuele medehuurders eindigt en één van de huurders (of beiden) het huurcontract afzonderlijk wil(len) voortzetten. Ik houd u op de hoogte!

In de tussentijd uw financiële risico zo veel mogelijk beperken? Neem dan altijd een clausule op die bepaalt dat de contractuele medehuur alleen eindigt als alle medehuurders het huurcontract opzeggen, tenzij u instemt met de opzegging van één huurder.

Vragen over medehuur?

Wordt u geconfronteerd met de opzegging van één huurder of willen beide huurders de huur afzonderlijk voortzetten? Neem dan gerust contact met mij op.