Heb je werknemers in dienst waarvan vooraf onbekend is hoeveel en/of wanneer ze moeten werken, zoals oproepkrachten? Dan moet je voor 1 augustus 2022 in actie komen. Vanaf die datum gaan er namelijk nieuwe regels gelden. Wat betekent dat voor jou?

Voor wie gelden de nieuwe arbeidsregels?

Per 1 augustus 2022 krijgen werknemers transparantere en sterkere arbeidsvoorwaarden. Heb je personeel in dienst? Dan heeft dit ook gevolgen voor jouw bestaande arbeidscontracten.

 1. Nevenwerkzaamheden mag je alleen verbieden met een goede reden.
 2. Verplichte scholing moet je kosteloos gaan aanbieden.
 3. Je moet werknemers beter informeren over hun arbeidsvoorwaarden. Lees in mijn artikel over de uitbreiding van de informatieplicht wat dit voor jou betekent.
 4. Werknemers met een onvoorspelbaar arbeidspatroon hebben recht op meer duidelijkheid. In dit artikel lees je wat jij als werkgever moet doen.

Wanneer is sprake van een onvoorspelbaar arbeidspatroon?

Van een onvoorspelbaar arbeidspatroon is sprake als de arbeidstijd van de werknemer vooraf – voor het grootste deel – onbekend is. Het gaat dan dus bijvoorbeeld om oproepkrachten met een nulurencontract of een voorovereenkomst. Van een onvoorspelbaar arbeidspatroon kan ook sprake zijn bij werknemers met een min-maxcontract voor wat betreft de max-uren. Overigens kan ook bij niet-oproepkrachten sprake zijn van onvoorspelbaarheid.

Werken jouw werknemers volgens een rooster? Dan zijn de arbeidstijden kenbaar en is er sprake van een voorspelbaar arbeidspatroon. Dat geldt óók als je een wisselend rooster hanteert.

Tip. Heb je werknemers met een nulurencontract of min-maxcontract in dienst? Lees mijn artikel voor het antwoord op de belangrijkste vragen.

Maak afspraken over de referentiedagen en referentieuren.

Werknemers met een onvoorspelbaar arbeidspatroon hebben straks recht op meer duidelijkheid over wanneer ze kunnen worden opgeroepen. Ze moeten daarom vooraf weten op welke dagen en uren ze kunnen worden opgeroepen. Dit worden ook wel de referentiedagen en – uren genoemd. Roep je de werknemer straks buiten deze referentieperiode op? Dan mag hij jouw oproep ook weigeren.

Wat moet je doen?

 • Zet op een rij wie er binnen jouw organisatie een onvoorspelbaar arbeidspatroon heeft.
 • Maak vervolgens met deze groep werknemers afspraken over referentiedagen en -uren.

Informeer werknemers over de werk- en rusttijden

Informeer werknemers waarvan de werktijden vooraf niet duidelijk zijn over:

 • de flexibele aard van het contract
 • het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon daarvoor
 • de refentiedagen en referentieuren (zie voorgaand)
 • de oproeptermijn

Wat moet je doen?

Informeer jouw werknemers goed en volledig. Dat kun je doen door jouw arbeidscontacten en personeelhandboek aan te passen. Goed voorbereid zijn? Lees mijn artikel over de nieuwe informatieplicht waarin ik hier uitgebreider op inga.

Reageer op tijd op een verzoek tot voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Vanaf 1 augustus 2022 kunnen werknemers die langer dan 26 weken in dienst zijn, vragen om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Je bent niet verplicht om hiermee in te stemmen. Wel moet je binnen een maand (of 3 maanden als je minder dan 10 werknemers in dienst hebt), schriftelijk en gemotiveerd reageren op het verzoek van jouw werknemer.

Wat moet je doen?

 • Heb je meer dan 10 man personeel? Dan moet je binnen 1 maand reageren op het verzoek. Heb je minder dan 10 werknemers? Dan heb je 3 drie maanden de tijd voor een reactie.
 • Reageer schriftelijk en motiveer je beslissing.
 • Reageer op tijd, want doe je dat niet, dan wordt ervan uitgegaan dat je toestemming hebt verleend. Zoals gezegd mag je het verzoek dus ook weigeren.