Gaat jouw werknemer dit jaar op vakantie? Dan kan het zijn dat hij bij terugkomst in thuisquarantaine moet. Of hij dan recht heeft loondoorbetaling, hangt af van het risico dat de werknemer heeft genomen én de afspraken die hierover vooraf met hem zijn gemaakt. In dit artikel leggen wij je uit hoe het zit met de loondoorbetalingsplicht na vakantie in het buitenland.

Loondoorbetaling, tenzij risicosfeer werknemer

De hoofdregel is: geen werk, wel loon, tenzij het niet-werken binnen de risicosfeer van de werknemer valt. Of de thuisquarantaine voor rekening van je werknemer moet komen, hangt af van een aantal omstandigheden:

  • de kleurcode van het gebied waar de werknemer naartoe afreist;
  • of er concrete aanwijzingen zijn dat het reisadvies op korte termijn wordt aangescherpt;
  • of de werknemer zijn werk thuis kan uitvoeren;
  • de instructies en waarschuwingen die je vooraf hebt gegeven;
  • de eventuele afspraken die jullie hebben gemaakt.

Meer weten over de loondoorbetalingsplicht en de situaties waarbij deze van toepassing is? Lees ons artikel over de loondoorbetaling.[1]

Verantwoord op vakantie?

Of je werknemer verantwoord op vakantie kan, hangt af van de kleurcode die een land heeft:

  • Groen: geen bijzondere veiligheidsrisico’s. Een vakantie is (dus) verantwoord.
  • Geel: er zijn veiligheidsrisico’s, maar reizen (inclusief vakantie) is verantwoord.
  • Oranje: alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan, hieronder zijn vakantiereizen niet inbegrepen.
  • Rood: niet reizen.

Na terugkomst uit een gebied met code oranje, moet de reiziger 10 dagen in quarantaine. Deze periode kan worden verkort als iemand op de vijfde dag een negatieve coronatest kan overleggen.

Gaat je werknemer naar het buitenland? Met de quarantaine reischeck kun je zien wat de actuele stand van zaken voor het land van bestemming.

Van code geel naar code oranje tijdens vakantieperiode

Een werknemer die afreist naar een gebied met code geel, kan na terugkomst gewoon komen werken. Verandert de kleurcode tijdens de vakantie van geel naar oranje? Dan komt de quarantaine die daarop volgt in principe niet voor risico van de werknemer. Kan hij niet thuis werken en (daardoor) dus zijn werk niet doen? Dan mag je de loonbetaling tijdens deze periode dus niet stopzetten

Dat ligt anders als er voor vertrek concrete aanwijzingen zijn dat de kleurcode tijdens de vakantie kan wijzigen. Reist de werknemer ondanks deze aanwijzingen af naar het betreffende gebied? Dan neemt hij bewust het risico dat hij daarna in thuisquarantaine moet. Als je werknemer door deze quarantaine niet kan werken, dan komt dat voor zijn risico.

Op vakantie naar een gebied met code oranje of rood

Een werknemer die toch op vakantie gaat naar een hoogrisicogebied (oranje of rood), moet bij terugkomst in thuisquarantaine. Kan de betreffende werknemer zijn werk niet vanuit huis kan doen? Dan komt het niet-werken voor zijn risico. Je hoeft het loon dan in principe niet door te betalen.

Waarschuw altijd vooraf!

Het stopzetten van het loon is een zware sanctie. Het is daarom belangrijk dat je deze goed kunt verantwoorden. Ga daarom altijd in gesprek met de werknemer die wil afreizen naar het buitenland. Het is namelijk belangrijk dat hij voor vertrek weet wat de gevolgen zijn als hij besluit toch naar een risicogebied af te reizen.

Waarschuw de werknemer altijd (ook) schriftelijk voor de consequenties. Dat draagt niet alleen bij aan de juridische geldigheid van de op te leggen sancties, maar het schept ook bij de werknemer heldere verwachtingen. Grote kans dat je daarmee al een hoop onnodige discussies voorkomt.

Advies: probeer afspraak vast te leggen

Nog beter is het om de werknemer vooraf schriftelijk te laten instemmen met  het stopzetten van het loon (of een andere sanctie) als hij vertrekt naar een risicogebied. Op die manier kun je laten zien dat jullie hierover een afspraak hebben gemaakt en dat de sanctie niet eenzijdig door de werkgever is opgelegd.

In plaats van het stopzetten van loon, kun je ook afspreken dat de werknemer vakantiedagen of onbetaald verlof opneemt. Houd er wel rekening mee dat je deze maatregelen niet kunt opleggen zonder instemming van de werknemer.

Zwaarwegend belang om vakantie te weigeren

Gaat je werknemer (ondanks de consequenties) toch op vakantie naar een risicogebied en kan hij daarom bij thuiskomst niet werken? Dan heb je mogelijk een zwaarwegend belang bij de weigering van de vakantieaanvraag. Kijk voordat je de vakantie weigert echter eerst of de betreffende werknemer bijvoorbeeld extra vakantiedagen kan opnemen om de quarantaine op te vangen. Lukt dat niet? Dan kun je de vakantie dus weigeren als er sprake is van een zwaarwegend belang.

Verbied je de vakantie, maar vertrekt de werknemer desondanks naar een risicogebied? Dan mag je de loonbetaling stopzetten. Soms is een ontslag op staande voet zelfs gerechtvaardigd. Er moet dan wel meer aan de hand zijn dan alleen het negeren van deze instructie.

Vragen? Bel of e-mail ons gerust!

We hopen natuurlijk dat iedereen van zijn vakantie kan genieten en veilig en gezond terugkeert. Wij duiken graag voor jou in de juridische materie, zodat je met praktische adviezen verder kunt. Laat het ons dan ook gerust weten als we je verder kunnen helpen. Je bereikt ons via het telefoonnummer 040 – 298 67 84 of via info@looijmansjuristen.nl.

Wil je ook voor andere situaties weten of je een loondoorbetalingsverplichting hebt? Lees ons artikel: “Wanneer geldt de loondoorbetalingsverplichting (niet)”.