Er bestaat een groot aantal wetten in ons land, maar het erfrecht? Daar krijgt iedereen mee te maken. Het is niet alleen complexe regelgeving, maar het maakt het zo lastig omdat er veel emoties bij komen kijken. Zo is het erfrecht broodnodig aan vernieuwing toe, want momenteel zorgt onterven voor veel onnodige schade in de familiesfeer.

Hoe ziet het huidige erfrecht eruit?

Vroeger was familie zo’n beetje het meest waardevolle goed wat je kon rekenen, maar tegenwoordig is dat anders. We zijn minder gebonden aan onze familieleden, want we kiezen liever zélf welke mensen we dichtbij ons houden. De maatschappij mag dan wel in rap tempo ontwikkelen, maar het rechtssysteem kan dit bij lange na niet bijhouden. Dit veroorzaakt complexe situaties, want als we de actuele wet- en regelgeving raadplegen, dan zien we familie nog centraal staan.

Zo is het bijvoorbeeld heel normaal dat bij een huwelijk het vermogen na de langstlevende partner gaat. Naast de partner zijn ook kinderen wettelijke erfgenamen, die naast een erfenis altijd recht hebben op hun legitieme portie. Dit houdt in dat er zelfs bij onterven een deel naar je kind(eren) gaat, wanneer je dit misschien wel helemaal niet wilt.

Beschadiging van de familiebanden

Je zult misschien direct denken dat de familiebanden al waren beschadigd, voordat het onterven plaatsvindt. In de praktijk blijkt echter, dat mensen meer en meer onafhankelijke keuzes maken. Het gaat niet per se om een gebrouilleerde familie of om een groots conflict, zoals in de film voorbij komt. Maar om het in vrijheid kunnen genieten van jouw eigen opgebouwde leven, en vermogen, zonder dat iemand je keuzes opdringt.

Het kan heel vervelend uitpakken, wanneer je een goede relatie hebt met je kinderen, maar dat je jouw vermogen liever ergens anders plaatst na overlijden. Je kunt hier allemaal redenen voor hebben, maar deze handeling – het onterven – heeft direct impact op de bestaande warme band. Het zal niet een eerste keer zijn dat de familieband hierdoor wordt bekoeld, terwijl er in feite niets verandert bij leven.

Tijd voor nieuwe regelgeving?

In 2003 is de Erfwet voor het laatst aangepast en dat was al een flinke uitdaging. Nu, bijna twintig jaar later, kiezen we vaak zelf een familie door vrienden, familieleden en nieuwe gezinssamenstellingen te vormen. Partners verlaten elkaar steeds vaker, waarna ze weer nieuwe relaties aangaan en meer kinderen krijgen. Het is tijd voor vernieuwing van deze wet- en regelgeving, zodat deze weer voldoet aan de vereisten van deze maatschappij. Zoek jij de weg in het Erfrecht? Denk je na over het veiligstellen van jouw vermogen? Wij helpen je graag, neem direct contact met ons op.