Moet jouw organisatie om bedrijfseconomische redenen inkrimpen? Dan heb je een ontslagvergunning van het UWV nodig. Dit moet je weten over de ontslagaanvraag bij het UWV.

Ontslagaanvraag via 3 digitale formulieren

De procedure voor het verkrijgen van een vergunning voor bedrijfseconomisch ontslag bestaat uit het indienen van 3 digitale formulieren:

  • deel A: de gegevens van de werkgever;
  • deel B: de gegevens van de werknemer(s) voor wie je ontslag aanvraagt;
  • deel C: de onderbouwing van je aanvraag.

Doe eerst een voorlopige aanvraag

Vaak is het gunstig om met betreffende werknemer onderling afspraken te maken over (de voorwaarden voor) het ontslag. Na de eerste verkennende gesprekken bestaat het risico dat je werknemer zich snel ziek meldt uit angst voor ontslag. Door bij het UWV een voorlopige ontslagaanvraag in te dienen voorkom je dat een dergelijke ziekmelding aan het ontslag in de weg staat.

Tip. (Bedrijfseconomisch) ontslag roept emotionele reacties op. Het is daarom belangrijk dat de slechte boodschap zo goed mogelijk overbrengt. Lees mijn tips over je dat slim doet.

Uitstel voor indienen formulier B en C

Bij een voorlopig ontslag lever je eerst alleen het aanvraagformulier deel A in. Daarbij verzoek je om uitstel voor het indienen van de formulieren B en C. Dat bespaart jouw organisatie niet alleen een hoop papierwerk, maar zorgt er ook voor dat je 14 dagen de tijd hebt om met de werknemer een regeling (in de vorm van een beëindigingsovereenkomst) te sluiten.

Let op. Het uitstel krijg je niet automatisch. Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • je hebt niet in de 2 maanden voor de ontslagaanvraag al eerder een uitstel gehad;
  • je hebt de regels voor collectief ontslag gevolgd, en;
  • je hebt de regels voor medezeggenschap gevolgd.

Toch vergunning nodig? Dien dan ook de andere formulieren in

Lukt het (met een aantal werknemers) niet om een ontslagregeling te treffen? Dan moet je de ontslagaanvraag doorzetten door de formulieren deel B en deel C bij het UWV in te dienen.

Houd daarbij rekening met de volgende punten:

  • Het UWV neemt de aanvraag pas in behandeling als alle formulieren zijn ingediend.
  • Voor iedere werknemer moet je apart een formulier deel B indienen. Van de formulieren A en C volstaat het indienen van 1 exemplaar.
  • Zorg ervoor dat je de ontslagaanvraag goed onderbouwt. Dat doe je door niet alleen de formulieren in te vullen, maar daarbij ook de nodige documentatie toe te voegen. Denk aan omzetcijfers, jaarrekeningen en prognoses. In het reorganisatieplan heb je deze onderbouwing al gegeven.

Ontslagaanvraag ingediend, en dan?

De werknemer heeft het recht om een verweer in te dienen. Heeft het UWV daarna voldoende informatie? Dan volgt er beslissing. Zijn er echter nog onduidelijkheden of zijn bepaalde zaken onderbelicht? Dan wordt er hoor- en wederhoor toegepast.

Duur van de procedure

Houd er rekening mee dat vanaf de complete aanvraag (dus ná het indienen van de formulieren A B en C) de procedure ongeveer vier tot zeven weken duurt. Bij grote reorganisaties kan er zelf ook een paar maanden mee gemoeid zijn.

Tip! Een extra ronde hoor- en wederhoor of vragen van het UWV kunnen de procedure enorm vertragen. Om extra vragen te voorkomen, is het belangrijk om een goede en complete ontslagaanvraag in te dienen. Voeg ook daarom alle relevante documentatie toe. De formulieren bieden hier de ruimte voor.

Beslissing van het UWV

Krijg je de ontslagvergunning? Dan mag je de werknemer ontslaan. Dat doe je door het contract op te zeggen binnen 4 weken na de beslissing van het UWV. Kan de werknemer zich hiermee niet verenigen? Dan kan hij een herstelprocedure starten.

Opzegtermijn

Zeg de overeenkomst schriftelijk tegen de afgesproken of de wettelijke opzegtermijn op. Hierbij mag je de behandelingsduur van het UWV in mindering brengen, op voorwaarde dat je wel nog een opzegtermijn van 4 weken (tegen het einde van de kalendermaand) hanteert.

Houd rekening met de wederindienstredingsvoorwaarde

Houd er rekening mee dat je 26 weken na een reorganisatie geen nieuw personeel mag aannemen voor dezelfde of een vergelijkbare functie. In dat geval moet je de voormalige werknemer aanbieden om zijn oude (of daarmee vergelijkbare) functie weer op te pakken tegen dezelfde voorwaarden.

Heb je een beëindigingsovereenkomst afgesloten? Dan geldt deze wederindiensttredingsvoorwaarde niet. De wederindiensttredingsvoorwaarde is bovendien niet van toepassing op de situatie waarbij een vergelijkbare functie wordt ingevuld door een zzp’er. Het moet dan wel gaan om een echte zzp’er en dus geen schijnzelfstandige.

Geen vergunning gekregen?

Als het UWV geen goedkeuring verleent, dan mag je de werknemer niet ontslaan. Je kunt deze beslissing wel aanvechten bij de kantonrechter. Een arbeidsrechtadvocaat kan je daarbij helpen.

Sluitstuk bij reorganisatie

Het indienen van de (voorlopige) ontslagaanvraag bij het UWV en daarna het opzeggen van de contracten, zijn vormen het sluitstuk van de reorganisatie. Benieuwd wat daar allemaal aan vooraf gaat? In mijn stappenplan reorganisatie zet ik het reorganisatieproces overzichtelijk op een rijtje.

Hulp nodig bij het de ontslagaanvraag?

Of heb je andere vragen over de reorganisatie binnen jouw bedrijf? Neem gerust contact met me op. Ik help je graag verder.