Heb je oproepkrachten met een 0-urencontract of een min-maxcontract in dienst? Of wil je een oproepkracht aannemen? Dan zijn er een aantal regels waar je rekening mee houden. Ik som de belangrijkste voor je op.

1.  Oproeptermijn: minimaal 4 dagen

Een oproepkracht hoeft alleen op jouw oproep te reageren als je hem minstens 4 dagen van tevoren schriftelijk  of elektronisch oproept. Dat kan  bijvoorbeeld per WhatsApp of e-mail.

Let op. Bij cao kan deze termijn worden verkort tot minimaal 1 dag (24 uur).

2. Na 3 maanden: vast arbeidspatroon

Werkt de oproepkracht meer dan 3 aaneengesloten maanden voor jou? Dan kan er een vast arbeidspatroon ontstaan. In dat geval kan de werknemer een arbeidscontract met een vaste arbeidsduur van je afdwingen.

3.  Na 1 jaar: vaste arbeidsomvang

De oproepkracht heeft recht op een aanbod voor een contract met een vaste urenomvang als de oproepkracht langer dan 1 jaar in dienst is. Vanaf de 13e maand moet je daarom een aanbod doen die is gebaseerd op het aantal uren dat de oproepkracht in het voorafgaande jaar gemiddeld bij jou heeft gewerkt.

Dat aanbod hoeft overigens niet te zien op een contract voor onbepaalde tijd, het mag ook gaan om een tijdelijk contract. Zolang het gaat om een vast aantal uren per week, maand of jaar. Een verplichting tot het aanbieden van een contract bestaat  niet.

Per 1 juli 2021 zijn de regels over het verplichte aanbod gewijzigd. Er geldt nu:

  • een uiterste acceptatiedatum van het aanbod van één maand, en;
  • een uiterste datum waarop de vaste arbeidsomvang ingaat, namelijk de 1e dag van de 15e maand van het dienstverband.

4. Vaste arbeidsduur na opvolgend contract en werkgeverschap

Je moet de oproepkracht ook een vaste arbeidsduur aanbieden in de volgende gevallen:

  • Als je de werknemer – na een oproepcontract van een jaar – binnen 6 maanden opnieuw aanneemt.
  • Als je wordt aangemerkt als ‘opvolgend werkgever’. Dat is bijvoorbeeld het geval als een uitzendkracht in dezelfde functie rechtstreeks bij jou in dienst komt.

5. Verlengen oproepcontract na 1 jaar

Een werknemer mag maximaal 12 maanden achter elkaar als oproepkracht voor je werken. Wil je een min-maxcontract of een nulurencontract na afloop van dat jaar verlengen? Dan kan dat alleen als de oproepkracht zélf besluit om als oproepkracht voor je te blijven werken. Wil jouw werknemer ook na een jaar als oproepkracht blijven werken? Leg dan zowel jouw aanbod als de afwijzing daarvan vast.

Let op. Blijft de medewerker ook na het eerste jaar als oproepkracht voor je werken? Denk er dan aan dat je na 12 maanden opnieuw een contractaanbod doet voor een vaste arbeidsomvang; deze verplichting keert jaarlijks terug.

6.  Loondoorbetaling van de oproepkracht

Werknemers met een 0-urencontract of een min-max contract hebben soms recht op loondoorbetaling zonder dat ze werken. Namelijk als:

  • Je binnen 4 dagen voor aanvang van het werk de oproep afzegt of wijzigt. Deze termijn kan bij cao worden verkort tot minimaal 24 uur. Ook deze afzegging (of wijziging) moet schriftelijk of per mail.
  • Je de oproepkracht na verloop van 12 maanden geen aanbod doet voor een vaste arbeidsomvang over de gemiddeld aantal gewerkte uren in het jaar daarvoor.

7.  Opzegtermijn van 4 dagen

Anders dan andere werknemers, hebben oproepkrachten een wettelijke opzegtermijn van slechts 4 dagen.  In de cao kan deze termijn zelfs worden verkort.

Let op: de oproepkracht kan een oproepcontract alleen opzeggen als de mogelijkheid van tussentijdse opzegging in het contract is opgenomen.

8. Bijzondere regels voor seizoensgebonden functies

Voor seizoensgebonden functies kunnen bijzondere regels gelden. Hiervoor kan in de cao namelijk worden vastgelegd dat:

  • Er geen oproeptermijn geldt, en/of;
  • Er geen aanbod voor een vaste contractomvang hoeft te worden gedaan na 12 maanden

9. Hogere WW-premie

Voor flexibele contracten, zoals oproepcontracten, geldt dat de WW-premie standaard 5% hoger ligt dan voor vaste contracten. Per 1 juli 2021 geldt voor oproepcontracten een tarief van 7,70%.

Let op. Je bent ook verplicht om op de loonstrook te vermelden of er sprake is van een oproepcontract.

Oproepkracht aannemen of meer weten?

Lees mijn uitgebreidere artikel: Het nulurencontract en het min-maxcontract: wat moet je als werkgever weten?  Of neem direct contact met me op.