Sluit u weleens huurcontracten voor bepaalde tijd af? Dan bent u waarschijnlijk bekend met het uitgangspunt dat u als verhuurder op grond van artikel 7: 271 lid 1 BW maximaal 1 tijdelijk huurcontract mag aanbieden van maximaal 2 jaar lang. Iedere verlenging van een tijdelijk contract leidt vervolgens tot een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Vanwege corona zijn er echter mogelijkheden in het leven geroepen om aflopende huurcontracten wél tijdelijk te verlengen. Wat is nu de stand van zaken? En hoe staat het met de plannen voor een meer permanente mogelijkheid om huurcontracten te verlengen voor een bepaalde tijd?

Tijdelijke verlengingsmogelijkheid per 1 juli 2021 vervallen

Tijdens de coronacrisis maakte verschillende regelingen het mogelijk om tijdelijke huurcontracten te verlengen met een paar maanden. Door deze huurders wat langer de tijd te gunnen om op zoek te gaan naar nieuwe woonruimte, moest voorkomen worden dat er mensen op straat kwamen te staan. Dat gebeurde op de volgende manieren:

  • In april 2020 werd het via de Tijdelijke (spoed)wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten mogelijk om huurcontracten te verlengen met 1 tot 3 maanden. Deze wettelijke mogelijkheid is op 1 november 2020 komen te vervallen.
  • Van 1 april 2021 tot 1 juli 2021 werd het (weer) mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst voor bepaalde tijd te verlengen. Deze mogelijkheid kon per 1 juli 2021 door de minister met een half jaar worden verlengd, maar dat is niet gebeurd.

Er is nu dus geen wettelijke basis meer voor het tijdelijk verlengen van huurcontracten. Een verlenging van een huurcontract leidt daarom dus tot een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Permanente wet om huurcontract tijdelijk te verlengen?

In november 2020 is er een nieuw wetsvoorstel aangekondigd die de mogelijkheden om tijdelijke huurcontracten te verlengen (blijvend) verruimt. Het voorstel moest het mogelijk maken dat tijdelijke contracten maximaal 1 keer worden verlengd tot een tijdelijke huurperiode van maximaal 3 jaar.

Begin juli 2021 bleek echter dat deze verruiming er toch niet gaat komen. Na protest van een aantal huurdersorganisaties, stuitte het wetsvoorstel op verzet in de Eerste Kamer. Deze manier van flexibilisering van de huurmarkt zou leiden tot een zwakkere en onzekere positie voor huurders. De minister heeft daarom toegezegd om – via een reparatiewet – de verruiming alsnog te schrappen.

Voorkom ongewild een huurcontract voor onbepaalde tijd!

Een tijdelijk huurcontract voor bepaalde tijd op grond van artikel 7: 271 lid 1 BW kan dus niet (meer) tijdelijk worden verlengd. Bij iedere verlening wordt een tijdelijke huurovereenkomst automatisch omgezet in een huurcontract voor onbepaalde tijd. Dat geldt óók als het eerste huurcontract bijvoorbeeld een jaar heeft geduurd.

Wilt u voorkomen dat er een huurcontract voor onbepaalde tijd ontstaat? Dan zit er niets anders op dan het contract af te laten lopen en een nieuwe huurder te zoeken. Vergeet niet om de huurder op tijd (uiterlijk een maand voor het einde van het contract) schriftelijk op de hoogte te stellen van het aflopen van het huurcontract. Want doet u dat niet (op tijd)? Dan ontstaat er alsnog automatisch een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Huurcontract voor bepaalde tijd afsluiten?

Hebt u als verhuurder behoefte aan juridische ondersteuning of een vraag over tijdelijke huurcontracten? Neem vrijblijvend contact met me op. Als huurrechtspecialist help ik u graag verder