Een QR-code vragen aan je werknemer die wil komen werken? Het is nu nog verboden. Maar als het aan de regering ligt, moeten bepaalde werkgevers straks (ook) aan hun werknemers de coronapas vragen. Wat betekent dat voor jou?

Sectoren met een coronatoegangsbewijs-plicht

Moet je jouw bezoekers nu om een QR-code vragen? Dan is de kans groot dat de toegangsbewijsplicht straks ook geldt voor jouw werknemers. Voor ctb-plichtige sectoren – zoals cultuur, sport, georganiseerde jeugdactiviteiten, evenementen en horeca – wil de regering de coronapas namelijk verplicht invoeren op de werkplaats.

Voor zogenaamde hoogrisico-omgevingen binnen de sectoren cultuur, horeca en evenementen is daarnaast ook voorgesteld om de coronapas alleen te baseren op vaccinatie of herstel (2G), maar dit gaat niet gelden voor toegang tot de werkplek.

Welke regels voor jouw bedrijf (precies) gaan gelden, hangt af van nadere regels die nog door de minister moet worden opgesteld. En natuurlijk moet de wet eerst nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Wordt vervolgd dus.

Uitbreiding naar niet-essentiële winkels en dienstverlening?

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel om de coronapas uit te breiden naar niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening dat nog in een ministeriële regeling wordt uitgewerkt. Wordt (ook) hiermee ingestemd? Dan moeten – naast de bezoekers – ook de werknemers binnen deze sectoren een QR-code laten zien voor toegang op de werkplaats.

Voor de niet-essentiële dienstverlening wordt bovendien ook voorgesteld om de toegang te beperken tot mensen die of gevaccineerd of genezen zijn (2G), maar dat dan alleen voor bezoekers of klanten.

Werkplekken met een hoog besmettingsrisico

Behoort jouw bedrijf niet tot een ctb-plichtige sector? Ook dan kan het zijn dat je jouw werknemers (en wellicht ook bezoekers) straks om een QR-code moet gaan vragen als dat noodzakelijk is voor een veilige werkomgeving. In het voorstel staat dat in een ministeriële regeling werkplekken kunnen worden aangewezen waar zonder coronapas risicovolle situaties kunnen ontstaan. Deze ctb-plicht geldt niet voor die gevallen waarin de werkgever met alternatieve maatregelen een veilig beschermingsniveau kan bereiken. Alternatieven als thuiswerken en het waarborgen van de anderhalve meter afstand liggen hierbij voor de hand.

Alternatieve beschermingsmaatregelen

Welke maatregelen als alternatief voor de coronapas worden aangemerkt, wordt als het aan het kabinet ligt – op basis van een OMT-advies – bepaald in een ministeriële regeling. Toegestane alternatieve maatregelen worden dan dus door de overheid (en niet door de werkgevers zelf) bepaald. Wel kunnen de bedrijven die onder deze categorie vallen, straks zelf bepalen of ze een alternatieve maatregel kunnen doorvoeren, waardoor de ctb-plicht niet voor hun geldt.

Ook hier geldt dat – als de Staten-Generaal akkoord gaan – bij een ministeriële regeling pas later wordt bepaald voor welke werkplekken en onder welke precieze voorwaarden de QR-code op de werkvloer wordt doorgevoerd. Ik houd het nauwlettend in de gaten!

Tip: hanteer een duidelijk coronabeleid

Zo lang er geen wettelijke grondslag is, mag je werknemers zonder QR-code de toegang tot de werkvloer niet weigeren. Wat je wel kunt doen is zorgen voor een duidelijk coronabeleid. Daarin kun je bijvoorbeeld je werknemers – vanwege jouw zorgplicht voor een veilige werkomgeving – wel verzoeken om gevaccineerd, genezen of getest naar het bedrijf of kantoor te komen. Ook kun je ervoor kiezen als werkgever om wel te vragen naar de vaccinatiestatus of naar een test-/herstelbewijs, zo geeft de Rijksoverheid aan. In beide gevallen mag je daarover niets vastleggen en bovendien hoeft je werknemer geen antwoord te geven op jouw vraag.

Let op. Zorg er bij het hanteren van een beleid voor dat je een duidelijk belang kunt aantonen en die ook vastlegt in je beleid.

Bied ook een alternatieve werkplek!

Daarnaast moet je werknemers die hun ‘coronastatus’ niet willen prijsgeven, wel een alternatief bieden. Aanpassing van werk zou dan een mogelijkheid zijn. Denk bijvoorbeeld aan thuiswerken of een andere werkplek. Belangrijk is in ieder geval dat je de rechten van je werknemers niet schendt en dat je zorgvuldig nagaat of het noodzakelijk is om de ‘coronastatus’ op te vragen en, zo ja, of je daar maatregelen aan moet koppelen. Laat bij twijfel altijd een arbeidsrechtspecialist meekijken.

Vragen over toepassing van de QR-code binnen jouw organisatie?

Of heb je hulp bij het opstellen of invullen van jouw coronabeleid? Neem gerust contact met me op, ik help je graag verder.