Ontslag tijdens ziekte is meestal niet toegestaan, maar er zijn uitzonderingen. Eén daarvan is wanneer de zieke werknemer de re-integratieverplichtingen niet nakomt. Een recente uitspraak onderstreept het belang dat je als werkgever de juiste stappen zet om een schending van re-integratieverplichting te voorkomen. In dit artikel leg ik uit hoe je dat doet.

Schending re-integratieverplichting: een voorbeeld

In deze zaak krijgt een zieke werknemer de opdracht om vanuit huis administratief werk te verrichten zonder prestatiedruk. Maar de werknemer komt deze afspraken – zonder geldige reden – niet na. De werkgever waarschuwt vervolgens dat zij het loon zal opschorten en dat mogelijk ontslag zal volgen als de werknemer haar verplichtingen blijft negeren. Tevergeefs, want de werknemer blijft de re-integratieverplichtingen schenden.

Ontslag zieke werknemer mag als werkgever de regels volgt

De werkgever vraagt de rechter om het arbeidscontract te beëindigen vanwege het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen. De rechter oordeelt dat er inderdaad sprake is van verwijtbaar handelen. Omdat de werkgever aan alle voorwaarden heeft voldaan, mag de werknemer ondanks de ziekte worden ontslagen.

Zo voldoe je aan de voorwaarden in 3 stappen

Om een zieke werknemer te kunnen ontslaan, moet je als werkgever de volgende stappen volgen:

  1. Schrijf de werknemer schriftelijk aan en vraag hem of haar om de regels na te komen. Geef ook aan wat de mogelijke consequenties zijn.
  2. Staak de loonbetaling.
  3. Vraag een deskundigenverklaring aan bij het UWV.

Let op. Als je een werknemer ten onrechte ontslaat vanwege het niet nakomen van re-integratieverplichtingen, bestaat er een reëel risico dat je een aanzienlijke (extra) vergoeding aan de werknemer moet betalen. Wees daarom ook voorzichtig met ontslag op staande voet. Dit is namelijk een zware maatregel, die alleen mag worden toegepast als er sprake is van een dringende reden. Als je twijfelt of je jouw werknemer mag ontslaan, is het verstandig om eerst een arbeidsrechtspecialist te raadplegen.

4 praktische tips

  1. Communiceer helder over de re-integratieverplichtingen.
  2. Leg alle stappen en waarschuwingen tijdens het proces goed vast.
  3. Grijp op tijd in. Want doe je dat niet? Dan loopje het risico op een loonsanctie. In mijn artikel over de re-integratieverplichting vertel ik daar meer over.
  4. Schakel juridisch advies in om te controleren of ontslag tijdens ziekte in jouw situatie terecht is.

Problemen bij de re-integratie met een zieke werknemer?

Deze uitspraak laat zien hoe belangrijk het is om de re-integratieverplichtingen tijdens ziekte na te komen en dat ontslag soms toch mogelijk is als dit niet gebeurt. Heb je vragen? Ik ben gespecialiseerd in de begeleiding van werkgevers die met een zieke werknemer worden geconfronteerd. Neem gerust contact met me op.