Vanaf 1 augustus 2022 mag je jouw werknemers niet zomaar een verbod opleggen om nevenwerkzaamheden uit te voeren. Hanteer jij een nevenwerkzaamhedenbeding? Dan kun je dit beding alleen nog afdwingen als je daarvoor een goede reden hebt. Ik leg je uit hoe dat zit.

Nieuwe arbeidsregels per 1 augustus 2022

Werknemers hebben per 1 augustus 2022 sterkere rechten. Voor jou als werkgever betekent dit dat:

Wanneer kun je nevenwerkzaamheden nog verbieden?

Een nevenwerkzaamhedenverbod kun je alleen afdwingen als je daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond kunt opvoeren. Dat betekent dat de reden die je voor het verbod opvoert, noodzakelijk en doelmatig (passend en geschikt) moet zijn. Hierbij wegen óók de belangen van de werknemer mee. Je moet daarbij daarom duidelijk kunnen maken dat jouw belang bij een verbod zwaarder weegt dan het belang van de werknemer om ergens anders te kunnen werken.

In (onder meer) de volgende situaties kan sprake zijn van een objectieve rechtvaardigingsgrond:

  • de gezondheid
  • om veiligheidsredenen
  • de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie
  • het vermijden van belangenconflicten
  • overschrijding van de arbeidstijdenwet

Wat moet je doen?

Bestaande contracten

Wil je jouw werknemer kunnen verbieden om nevenwerkzaamheden uit te voeren? Dan hoef je jouw bestaande contracten hier in principe niet op aan te passen. Wel is het wel verstandig om je werknemers te verplichten vooraf toestemming te vragen. Staat dat nu nog niet in jouw contract? Dat kun je een addendum toevoegen. Daarvoor heb je wel instemming van de werknemer nodig.

Nieuwe contracten

Per 1 augustus 2022 kun je het nevenwerkzaamhedenbeding in je contracten blijven opnemen. Wel adviseer ik om daarin op te nemen dat de werknemer vooraf toestemming moet vragen als hij nevenwerkzaamheden wil uitvoeren.

Onthoud toestemming alleen met een goede reden

Vraagt jouw werknemer om toestemming, maar wil je niet dat jouw werknemer ook bij een ander aan de slag gaat? Zorg er dan voor dat je een goede reden hebt om jouw toestemming te onthouden.

Let op. Die goede reden moet aanwezig zijn op het moment dat je het verzoek van de werknemer weigert.

Bereid je voor op de nieuwe wetgeving!

Zorg dat je hierop goed bent voorbereid op de nieuwe arbeidsregels. Weten hoe je dat doet? Neem dan vrijblijvend contact met me op. Ik help je graag verder.