We brengen een groot deel van ons leven door op het werk. Het is dan ook logisch dat hier veel romantische relaties ontstaan. Hoewel dit op zich geen probleem hoeft te zijn, leidt het in sommige gevallen tot conflicten of ongewenste situaties op de werkvloer. Waar moet je rekening mee houden als je verliefd wordt op een collega?

Is (een verboden) liefde op het werk toegestaan?

Een werkgever mag het aangaan van relaties tussen werknemers niet verbieden. Liefde is – ook op de werkvloer – een privéaangelegenheid waar een werkgever zich in principe niet mee mag bemoeien. Toch kan een relatie op het werk gevolgen hebben voor je baan. Dat komt omdat een werkgever wel mag ingrijpen als je relatie de werksfeer beïnvloedt.

Dat is bijvoorbeeld het geval als er een directeur een liefdesrelatie heeft met een ondergeschikte werknemer. In zo’n situatie ligt belangenverstrengeling op de loer en kan de directeur beslissingen nemen die niet in het belang zijn van de organisatie of de andere werknemers. En hoewel het een stuk minder vaak voor komt, kan ook een relatie tussen ‘gelijkwaardige’ medewerkers voor een negatieve werksfeer zorgen als er bijvoorbeeld relatieproblemen ontstaan.

Moet je de liefdesrelatie bij je werkgever melden?

Er is geen wettelijke verplichting om je werkgever op de hoogte te stellen van de relatie met een collega. Sommige bedrijven hanteren echter wel een gedragscode of reglement die werknemers verplicht om een romantische relatie met een collega te melden.

Hanteert jouw werkgever geen specifiek beleid? Dan kan het alsnog verstandig zijn om je werkgever op de hoogte te brengen van de relatie, vooral als er werkgerelateerde aspecten verbonden zijn aan de relatie. Heb je een leidinggevende functie? Dan wordt van jou extra zorgvuldigheid verwacht. Het is dan nog belangrijker dat je de nodige maatregelen neemt om problemen te voorkomen.

Wat zijn de gevolgen?

Werkgever kan preventieve maatregelen nemen

Jouw werkgever kan preventieve maatregelen treffen om conflicten en ongewenste situaties op de werkvloer te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een leidinggevende een andere functie moet gaan vervullen. Of dat een werknemer wordt overgeplaatst naar een andere afdeling.

Kun je worden ontslagen?

Een relatie op het werk kan niet zomaar leiden tot ontslag, maar er zijn wel situaties waarin de relatie toch juridische problemen kan veroorzaken. Dit geldt vooral als er sprake is van verwijtbaar handelen of als de relatie leidt tot een verstoorde werkrelatie.

Het is daarom belangrijk om de bedrijfsregels en instructies goed op te volgen, bijvoorbeeld door melding te maken van de relatie (doe dat sowieso als dat volgens het bedrijfsprotocol dit voorschrift). Pas hierbij extra op als de relatie invloed heeft op je werkzaamheden of als er een risico bestaat dat bedrijfsgeheimen worden gelekt. Houd er bovendien rekening mee werknemers die hoog in de hiërarchie staan, wordt vaak verwacht dat zij extra maatregelen nemen om problemen te voorkomen.

Een voorbeeld van hoe het in ieder geval niet moet, is de zaak van een leidinggevende die een affaire had met de vrouw van een ondergeschikte werknemer. Hij werd niet alleen ontslagen, maar moest ook een deel van zijn loon terugbetalen. Hier lees je wat er speelde.

Als je een (geheime) relatie hebt op je werk en je vraagt je af hoe je dit op een goede manier kunt aanpakken, raden wij aan om gratis je hulpvraag te stellen via ZoZitWet. Hier kun je professioneel advies krijgen over hoe je met de situatie om kunt gaan.