Verliefd worden op een collega is een veelvoorkomend fenomeen. Het is dan ook logisch dat veel mensen zich afvragen wat ze moeten doen als ze verliefd worden op iemand met wie ze samenwerken. In dit artikel geven we je een overzicht van de belangrijkste zaken waar je rekening mee moet houden als je verliefd wordt op een collega.

Is een relatie op het werk toegestaan?

In Nederland is het niet verboden om een relatie te hebben met een collega. Liefde is een privéaangelegenheid waar een werkgever zich in principe niet mee mag bemoeien. Het is echter wel belangrijk om te weten dat je werkgever wel maatregelen kan nemen als je relatie de werksfeer negatief beïnvloedt. Daar kan bijvoorbeeld sprake van zijn als iemand verliefd wordt op een ondergeschikte.

Verliefd op een ondergeschikte

Relaties tussen een leidinggevende en een ondergeschikte kunnen leiden tot belangenverstrengeling. Hier bestaat immers risico dat leidinggevende de ondergeschikte voortrekt of anderszins beslissingen neemt die niet in het belang van de organisatie zijn. In zo’n geval kan de werkgever ingrijpen. Bijvoorbeeld door de werknemers te scheiden of te overplaatsen. In het uiterste geval kan dit zelfs leiden tot ontslag.

Moet je een relatie melden bij je werkgever?

Er is geen wettelijke verplichting om je werkgever op de hoogte te stellen van de relatie met een collega. Sommige bedrijven hanteren echter wel een gedragscode of reglement die werknemers verplicht om een romantische relatie met een collega te melden. Maar ook wanneer jouw werkgever geen specifiek beleid heeft, kan het alsnog verstandig zijn om je relatie te melden. Dit is vooral belangrijk als de relatie werkgerelateerde aspecten heeft.

Heb je een leidinggevende functie? Dan wordt van jou extra zorgvuldigheid verwacht. Het is dan nog belangrijker dat je doet wat nodig is om problemen te voorkomen.

Wat zijn de gevolgen van een relatie op je werk?

Een relatie op het werk kan verschillende gevolgen hebben, we sommen hier de belangrijkste op.

Preventieve maatregelen

De werkgever kan preventieve maatregelen nemen om conflicten en ongewenste situaties op de werkvloer te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een leidinggevende een andere functie moet gaan vervullen of dat een werknemer wordt overgeplaatst naar een andere afdeling.

Ontslag

Een relatie op het werk kan niet zomaar leiden tot ontslag. Toch zijn er wel situaties waarin de relatie juridische problemen kan veroorzaken. Dit is bijvoorbeeld het geval als de relatie leidt tot belangenverstrengeling, verwijtbaar handelen of een verstoorde werkrelatie.

Tips bij een relatie op de werkvloer

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Ben jij verliefd op je collega? Houd dan rekening met de volgende tips.

Wees voorzichtig

Voordat je je laat verleiden door een collega, is het belangrijk om te bedenken of de situatie gepast is. Denk hierbij aan de volgende factoren:

  • Is er sprake van een machtsverschil?
  • Kan de relatie leiden tot belangenverstrengeling?
  • Kan de relatie de werkrelatie verstoren?

Volg de regels

Sommige bedrijven hebben gedragsregels met betrekking tot het aangaan van relaties op de werkvloer. Check dus altijd wat de regels zijn bij jouw werkgever en zorg ervoor dat je de bedrijfsregels en instructies goed opvolgt. Pas hierbij extra op als de relatie invloed heeft op je werkzaamheden of als er een risico bestaat dat bedrijfsgeheimen worden gelekt.

Wees open

Als je besluit om een relatie aan te gaan met een collega, is het belangrijk om hierover communiceren met je werkgever. Dit kan helpen om problemen te voorkomen.

Maak afspraken

Zorg dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over hoe jullie de relatie op de werkvloer zullen invullen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over:

  • Fysieke afstand op de werkvloer
  • Communicatie buiten werktijd
  • Behandeling van elkaar in het team

Let extra op bij ondergeschikte!

Houd er bovendien rekening mee werknemers die hoog in de hiërarchie staan, wordt vaak verwacht dat zij extra maatregelen nemen om problemen te voorkomen. Een voorbeeld van hoe het in ieder geval niet moet, is de zaak van een leidinggevende die een affaire had met de vrouw van een ondergeschikte werknemer. Hij werd niet alleen ontslagen, maar moest ook een deel van zijn loon terugbetalen. Hier lees je wat er speelde.

Als je een (geheime) relatie hebt op je werk en je vraagt je af hoe je dit op een goede manier kunt aanpakken, raden wij aan om gratis je hulpvraag te stellen via ZoZitWet. Hier kun je professioneel advies krijgen over hoe je met de situatie om kunt gaan.