Vragen de omstandigheden in jouw bedrijf om een reorganisatie? Dan moet je aantonen dat er bedrijfseconomische omstandigheden zijn waardoor er structureel arbeidsplaatsen vervallen. Hoe doe je dat?

Kies een bedrijfseconomische reden

Als werkgever kies je zelf de bedrijfseconomische reden die het beste bij jouw situatie past. Stel daarom in eerste plaats vast waarom er binnen de organisatie arbeidsplaatsen moeten vervallen.  Belangrijk is daarbij dat je deze reden ook echt kunt onderbouwen.

Slechte financiële situatie

Is er sprake van een slechte (of slechter wordende) financiële situatie? Dan moet je dit laten zien aan de hand van financiële kerngegevens van het lopende boekjaar én de afgelopen 3 boekjaren. Bovendien moet je met prognoses bij gewijzigd en ongewijzigd beleid aantonen dat de reorganisatie inderdaad noodzakelijk is.

Overbezetting door minder werk

Bij een personele overbezetting door een werkvermindering, moet je aantonen dat en waarom er structureel minder werk is. Dat betekent dat je inzicht moet geven in de ontwikkelingen van het werkaanbod en het personeelsbestand. Laat bovendien zien welke inspanningen je hebt verricht om meer werkaanbod te kunnen genereren en dat een reorganisatie de enige manier is om de vermindering van het werkaanbod te kunnen opvangen.

Technologische of organisatorische verandering

Moet je arbeidsplaatsen laten vervallen vanwege een technologische of organisatorische verandering? Laat dan zien waarom de herstructurering noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering.

Zijn de veranderingen het gevolg van bijvoorbeeld een slechte financiële situatie? Dan moet je ook de financiële kerngegevens overleggen. Houdt de reorganisatie verband met bijvoorbeeld de dreigende recessie? Dan kun je wellicht ook aanvoeren dat de organisatorische veranderingen zijn ingegeven door een strategische heroriëntatie op de markt. In dat geval is de financiële onderbouwing minder van belang.

Toon aan dat de arbeidsplaatsen structureel vervallen

Is er inderdaad aantoonbaar sprake van een bedrijfseconomische reden? Dan moet je nog aannemelijk maken dat de arbeidsplaatsen voor in elk geval 26 weken komen te vervallen. Bij een kortere periode van terugval, is bedrijfseconomisch ontslag dus niet aan de orde.

Belangrijk! De termijn van 26 weken gaat pas lopen vanaf de datum dat het UWV een beslissing heeft genomen. In de praktijk is deze periode dus nog langer.

Kun je de bedrijfseconomische reden aantonen én het structurele verval van de arbeidsplaatsen? Dan heb je behoorlijk wat ruimte om te bepalen of, hoeveel en welke arbeidsplaatsen er komen te vervallen. Maar let op, want je bent vervolgens niet vrij om zelf te beslissen welke werknemers je ontslaat. Wie er wel en wie er niet voor ontslag in aanmerking komen, wordt namelijk bepaald door de wettelijk voorgeschreven ontslagvolgorde.

Stap 3 bij een reorganisatie

Het vaststellen en aantonen van de bedrijfseconomische reden is een belangrijke stap binnen het reorganisatieproces. Maar om te komen tot een succesvol eindresultaat, moeten er meer stappen worden doorlopen. In het stappenplan reorganisatie heb ik deze stappen overzichtelijk uiteengezet.

Hulp nodig bij het vaststellen van de noodzaak voor bedrijfseconomisch ontslag?

Of heb je andere vragen over het reorganisatieproces? Neem dan gerust contact met me op. Ik help je graag verder.