Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd eindigt op een afgesproken datum. Je kunt een einddatum overeenkomen, een tijdsduur afspreken of een reden vastleggen waarom het contract eindigt. Er gelden regels voor het sluiten van een tijdelijk contract.

  1. Aanzegplicht bij tijdelijk arbeidscontract
  2. Ketenregeling
  3. WW-premie