Aanzegplicht bij tijdelijk arbeidscontract

Als een tijdelijk arbeidscontract langer duurt dan 6 maanden, geldt er een aanzegplicht. Dit houdt in dat de werkgever de werknemer schriftelijk moet informeren of de arbeidsovereenkomst na afloop wordt voortgezet of niet. Wordt de overeenkomst voortgezet? Dan moet de werkgever ook de voorwaarden aan de werknemer meedelen.

  1. Aanzegging in arbeidsovereenkomst
  2. Geldt er een opzegtermijn bij een tijdelijk contract?
  3. Wanneer geldt de aanzegtermijn niet?
  4. Wanneer moet de werkgever een aanzegvergoeding betalen?
  5. Wat is de aanzegtermijn?