Aanzegging in arbeidsovereenkomst

De aanzegging van een tijdelijk contract moet minimaal 1 maand voor het einde van het contract, maar het kan ook eerder. Een werkgever kan de werknemer ook meteen bij de indiensttreding informeren over de voortzetting door de aanzegging te verwerken in het arbeidcontract. Dat gebeurt met een aanzegbeding.

Gevolgen

Is er een aanzegbeding opgenomen? Dan wordt het contract altijd op initiatief van de werkgever beëindigt. De werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Oók als de werkgever het contract wil verlengen, maar de werknemer dit aanbod weigert.