Wat is de aanzegtermijn?

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd eindigt automatisch op de afgesproken datum. Het contract hoeft dus niet te worden opgezegd.

De werkgever is wel verplicht om de werknemer uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract te informeren over:

  • of het contract verlengd wordt en,
  • als dat het geval is, onder welke voorwaarden.

Aanzegbeding

De aanzegging mag niet later dan een maand voor de einddatum plaatsvinden, maar wel eerder. De werkgever mag de aanzegging dat er geen verlenging plaats gaat vinden, zelfs al meteen in het contract zetten. Een dergelijke bepaling wordt ook wel een aanzegbeding genoemd. Aangezien de werkgever altijd het initiatief neemt voor de beëindiging van het contract, heeft de werknemer altijd recht op een transitievergoeding. Hoe dat zit, lees je hier.

Gevolgen van het niet (tijdig) aanzeggen

Zegt de werkgever het einde van het contract niet of te laat aan? Dan heeft dat gevolgen:

  • de werknemer heeft recht op een aanzegvergoeding, en
  • het contract wordt mogelijk zelfs stilzwijgend verlengd.