Wanneer moet de werkgever een aanzegvergoeding betalen?

Als de aanzegplicht niet wordt nageleefd, heeft de werknemer recht op een vergoeding. Dat geldt ook als het contract wel wordt voortgezet zonder dat de werknemer daarover geïnformeerd is.

De hoogte van de aanzegvergoeding

De vergoeding bedraagt maximaal 1 bruto maandloon. Is de werknemer wel geïnformeerd over de voortzetting, maar niet op tijd? Dan is de vergoeding pro rata verschuldigd (bijvoorbeeld 2 weken te laat, 2 weeksalarissen vergoeding).

Soms toch geen vergoeding verschuldigd

Er zijn situaties waarin geen vergoeding verschuldigd is. Dat is het geval:

  • bij faillissement, of
  • als er uitstel van betaling is verleend of
  • als er een wettelijke schuldsanering van toepassing is.

Aanzegvergoeding moet binnen 3 maanden worden aangevraagd

De termijn waarbinnen een werknemer aanspraak kan maken op de aanzegvergoeding is beperkt. De werknemer moet de vergoeding 3 maanden na het einde van het contract via de rechter af dwingen. Gebeurt dat niet (op tijd)? Dan kan de werknemer hier geen aanspraak meer op maken.