Geldt er een opzegtermijn bij een tijdelijk contract?

Een tijdelijk contract eindigt automatisch op de afgesproken datum, dus er geldt in principe geen opzegtermijn. Hierop geldt een uitzondering als er in de overeenkomst is bepaald dat het contract – ook bij het verstrijken van de tijd – moet worden opgezegd.

Bovendien kan een tijdelijk contract soms (onbedoeld) overgaan in een vast contract. Dat is kort gezegd het geval als de werknemer langer dan 3 jaar heeft gewerkt of er meer dan 3 opvolgende contracten zijn gesloten. Zodra er een vast contract is ontstaan, geldt er wel een opzegtermijn. De werkgever heeft dan dus een geldige reden nodig voor het ontslag.