Wanneer geldt de aanzegtermijn niet?

Er zijn een aantal situaties waarbij de aanzegverplichting niet geldt:

  • Bij contracten korter dan 6 maanden duren. Dat geldt ook voor het tweede of derde contract dat na de verlenging voor een periode van minder dan 6 maanden is aangegaan.
  • Contracten waarvan het einde afhankelijk is van een specifiek project of de vervanging van een zieke werknemer. De uitzondering geldt dus voor contracten waarvan het eindtijdstip niet kalendermatig is vastgesteld.
  • Uitzendcontracten met een uitzendbeding.