Vast contract

Een vast contract sluit je af als je een werknemer voor langere tijd aan je bedrijf wilt binden. Dit contract loopt door totdat jouw werknemer of jij het contract opzegt. Als werkgever mag je het contract alleen beëindigen als op basis van de ontslagregels is toegestaan.