Verzuim

Zodra jouw werknemer niet komt werken door arbeidsongeschiktheid, is er sprake van verzuim. Wat jouw rechten en plichten als werkgever dan zijn, hangt helemaal af van het soort verzuim. Van belang is bijvoorbeeld of sprake is van kort- of langdurend verzuim. Of het verzuim geoorloofd is en in hoeverre de werknemer kan re-integreren.