De veranderingen bij vertrek van de huurder

Voor geoorloofde veranderingen heeft de huurder een wegneemrecht. Bij vertrek uit de woning mag de huurder de veranderingen dus ongedaan maken. Maar dit moet niet.  Het staat partijen wel vrij om hierover andere afspraken te maken. Is dat het geval, dan kan de huurder dus wel verplicht zijn om (bepaalde) veranderingen mee te nemen of juist achter te laten.

Heeft huurder recht op een vergoeding voor de aanpassingen?

Onder bepaalde voorwaarden heeft de huurder recht op een vergoeding voor de aangebrachte veranderingen. Maar de huurder heeft niet snel recht op deze vergoeding.  Hij moet namelijk aantonen dat de verhuurder ten koste van de huurder onredelijk is verrijkt.

Ongerechtvaardigde verrijking door verbouwing huurder?

Vergoeding aan huurder voor verbeteringen aan de woning?

Alles over 'Heeft huurder recht op een vergoeding voor de aanpassingen?'

Wat gebeurt er na oplevering met de aanpassingen?