Veranderingen zonder noemenswaardige kosten

Als de veranderingen zonder noemenswaardige kosten kunnen worden teruggedraaid, is toestemming van de verhuurder niet nodig. Het gaat hierbij om veranderingen waarvan de verwijdering zo eenvoudig is dat het geen of geringe kosten meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan: een nieuw huisnummer, het aanbrengen van wandspiegels en ander glas in een venster.

Geen noemenswaardige kosten, toch toestemming nodig?

Niet álle wijzigingen die eenvoudig met geringe kosten ongedaan kunnen worden gemaakt zijn toegestaan. Er zijn situaties denkbaar waarin dergelijke wijzigingen toch zeer onwenselijk zijn.  Denk bijvoorbeeld aan schroeven in een monumentaal pand. In dat geval staat de verplichting om zich als goed huurder te gedragen in de weg aan het aanbrengen van zo'n verandering.

Wat zijn veranderingen zonder noemenswaardige kosten?

Welke veranderingen mag de huurder aanbrengen?