Toestemming van verhuurder

Voor meer ingrijpende wijzigingen heeft de huurder toestemming nodig van de verhuurder. Dat geldt dus voor alle aanpassingen die niet zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt.

Wordt de toestemming door de verhuurder geweigerd? Dan kan de huurder een machtiging bij de rechter vragen.

Wanneer moet de verhuurder toestemming geven?

De verhuurder is verplicht om toestemming te geven als de gevraagde veranderingen de verhuurbaarheid niet schaadt én de woning daardoor niet minder waard wordt.

Moet een verhuurder toestemming verlenen voor plaatsing van een airco in een huurwoning?

Wanneer mag een verhuurder gewenste veranderingen weigeren?

Alles over 'Wanneer moet de verhuurder toestemming geven?'

Wat gebeurt er als de verhuurder de toestemming niet geeft?

Verleent de verhuurder geen toestemming? Of worden aan deze toestemming onredelijke voorwaarden verbonden? Dan kan de huurder naar de rechter stappen. De rechter beoordeelt of de verhuurder terecht zijn toestemming heeft onthouden. Is dat het geval, dan verleent de rechter de machtiging. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan? Dan kan de rechter alsnog beslissen dat de huurder de verandering mag maken, als het nodig is voor een goede woonsituatie én als de verhuurder geen hele goede reden heeft om het tegen te houden.